Premi Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

 SUBMODALITAT/ ENTITAT

 ARXIU COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

 BASES PARTICULARS


El premi Arxiu Comarcal del Baix Llobregat té com a objectiu fomentar la recerca amb documentació d’arxiu entre l’alumnat de l’ensenyament postobligatori. Els treballs presentats en aquesta modalitat hauran d’acreditar haver consultat els fons de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL) i/o la biblioteca i/o l’hemeroteca de l’ACBL, o bé els fons dels diferents Arxius Locals de la Comarca.

Els eixos poden ser els següents:

1. Haver consultat l’hemeroteca digital de l’ACBL (a través de XAC_Premsa) o bé presencialment la premsa no digitalitzada.

2. Haver consultat els fons documentals de l’ACBL, telemàticament (a través del cercador de fons i documents) o bé presencialment a l’Arxiu.

3. Haver consultat els fons bibliogràfics.

4. Haver consultat els fons documentals i bibliogràfics dels Arxius Locals de la Comarca del Baix Llobregat.

 

L’àmbit territorial de la recerca és normalment el Baix Llobregat, però excepcionalment pot ser altre sempre i quan s’hagin utilitzat fons documentals i/o bibliogràfics de l’Arxiu.


 DESCRIPTORS  
Agricultura, arxius, art, arquitectura, associacionisme, Baix Llobregat, demografia històrica, dones, eleccions, fonts primàries, geografia, indústria, història (bàsicament segles XIX i XX), història de l’art, història de la ciència i de la tècnica, medi ambient, premsa local i comarcal, política, toponímia.

 ASSESSORAMENT  
Treballs que ja s’estan portant a terme

Treballs que s’hagin iniciat que tractin sobre el Baix Llobregat. Especialment els temes d’història dels segles XIX i XX, medi ambient, història de l’art, demografia històrica, agricultura, indústria.

Cal que el professorat que tutoritzi el treball es posi en contacte amb el personal de l’Arxiu per concertar una entrevista per conèixer les possibles fonts, a través de correu electrònic (acbaixllobregat.cultura@gencat.cat) o del telèfon (936666703). Demanar per M. Luz Retuerta o per Josep Maria Gelabert.


Treballs que s’inicien

Treballs que s’iniciïn de recerca de batxillerat i crèdits de síntesi d’ESO que tractin sobre el Baix Llobregat.

Cal que el professorat que tutoritzi el treball es posi en contacte amb el personal de l’Arxiu per concertar una entrevista per delimitar el tema i per conèixer les possibles fonts, a través de correu electrònic (acbaixllobregat.cultura@gencat.cat) o del telèfon (936666703). Demanar per M. Luz Retuerta o per Josep Maria Gelabert


 RECURSOS
Fons documentals de l’Arxiu i la Biblioteca de l’Arxiu.

- Pàgina web  http://cultura.gencat.cat/arxius/acbl a la dreta hi ha les icones següents:

             - Catàleg de la biblioteca i hemeroteca /(XAC_premsa).

             - Catàleg de la biblioteca (icona de  destaquem, al marge dret).

             - Cercadors de fons i documents a través d’”Arxius en Línia”.


- Recursos humans per assessorar al professorat i alumnat 


  PREMI  
Premi al guanyador gentilesa de la Diputació de Barcelona.

- Obsequi finalistes: un lot de llibres de la UB triat en funció de la temàtica del treball i en col·laboració del Servei d’Atenció a l’Estudiant de la UB

Comments