1. Presentació

Aquesta web té com a objectiu proporcionar recursos i donar suport a tots aquells docents que estiguin interessats en treballar l'educació emocional a les aules.

 

En aquesta plataforma podreu trobar tot tipus de recursos, des de informació sobre què és l’educació emocional, fins a activitats, llibres, contes, ... que podeu trobar en línia o a la mediateca del CRP. Per altra banda també hi ha un apartat d’experiències i bones pràctiques sobre centres que treballen l’educació emocional a les seves aules i ens han aportat aquesta informació. I per últim un apartat de coordinació hi participen un conjunt d’escoles per treballar aspectes de l’educació emocional a les aules i estan portant a terme un projecte de recollida de material que també apareixerà en el Site.

 

Espero que us serveixi per aplicar-ho a les vostres aules.

 


La funció de l’educació emocional és...

 “Ajudar a que els alumnes siguin persones emocionalment sanes, amb una actitud positiva davant la vida, que sàpiguen expressar i controlar els seus sentiments, que connectin amb les emocions d’altres persones, que tinguin autonomia i capacitat per prendre decisions adequades, i que puguin superar les dificultats i els conflictes que sorgeixen de manera inevitable en la vida”.  

Font: Equip editorial Cruïlla. (2006). Sentir i Pensar. Barcelona :Cruïlla


Recurs elaborat en col·laboració:

 Iniciat per l'Esther Alcázar Pérez. Estudiant de Pedagogia de la UB. En pràctiques al CRP deTerrassa. Curs 2014-2015

En l'actualitat és el CRP l'encarregat d'actualitzar i de publicar els nous  recursos.