L'EdA de Tremp

L'Entorn d'Aprenentatge (EdA) de Tremp és un servei educatiu de suport a la docència integrat a la xarxa de camps d'aprenentatge i entorns d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament. Ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació en un medi singular de Catalunya, i realitzar sortides docents fora del centre amb un ventall ampli d'activitats pautades.

El Departament d'Ensenyament, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l'Ajuntament de Tremp, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Servei Educatiu dels Pallars estan implicats en la gestió i funcionament de l’EdA de Tremp i hi aportant diferents recursos i suports. 

L’objectiu general de l’Entorn és afavorir i facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels continguts curriculars a partir de la observació directa d’elements del patrimoni del Pallars Jussà (geològic-medi ambiental, històric – artístic i tecnològic – hidroelèctric) amb la participació activa de l’alumnat. 
 
Tremp i la comarca del Pallars Jussà presenten una àmplia riquesa patrimonial. La singularitat i el tret diferenciador del territori és, però, el patrimoni industrial de les centrals hidroelèctrics, i el patrimoni geològic.

L’excepcionalitat de la riquesa geològica de la zona fa que aquesta sigui un entorn especial per a l’estudi de la geologia tant a nivell divulgatiu com universitari i d’investigació. Cada any centenars de geòlegs (universitats, companyies petrolieres ...) d’arreu del món visiten la zona, on realitzen estudis de camp estratigràfics i paleontològics.

L'eix fluvial Flamicell-Noguera Pallaresa (Pallars Jussà) té una xarxa de 9 centrals construïdes entre el 1912 i 1940 i una altra de bombeig pur, la central reversible de Sallente, dels anys 80, que completa aquesta xarxa.

Els conjunts arquitectònics medievals de Mur, Llordà-Covet i Llimiana, entre altres, permeten endinsar-se en una època marcada pels castells de frontera. Aquest elements completen l’extraordinària riquesa patrimonial de la comarca

És per tot això que s’ofereix una oferta educativa centrada en la geologia i en les hidroelèctriques la qual es complementa amb propostes on es treballen les diferents èpoques històriques i artístiques a través de l'observació i anàlisi d’elements destacables del patrimoni pallarès.

Esperem que la proposta de l’EdA esdevingui un recurs motivador per l’alumnat i s'ajusti als interessos curriculars del professorat i dels centres