Presentació del projecte

ECO-recerca

Benvinguts al segon projecte de 3r d'ESO. En aquest projecte treballareu entorn dels productes ecològics. Es farà una recerca a partir de preguntes investigables que proporcionin una visió global dels productes ecològics en el nostre entorn proper.

A partir d'una pregunta general, se'n desglossaran d'altres més concretes que es treballaran per grups d'experts, formats a partir de l'interès personal dels seus components. Un cop contestades les preguntes parcials, demostrareu la vostra formació al grup base per poder donar resposta a la recerca general plantejada. 

PREGUNTA DE RECERCA GENERAL

Com impacten els productes ecològics en el nostre entorn proper?

Responeu, amb el grup base, aquesta pregunta fixant-vos en les següents temàtiques:

 • Producció
 • Distribució i comercialització
 • Consum
 • Salut
 • Medi ambient
 • Etiquetatge

PREGUNTES DE RECERCA PARCIALS

Es treballaran des dels grups d'experts. Faran recerca d'un dels següents temes:

1. PRODUCCIÓ

Si tu vols ser productor de productes ecològics, quins factors has de tenir en compte perquè sigui viable i rendible?
 • Tipus de productes
 • Els més venuts
 • Requisits que cal complir
 • Control de plagues
 • ...

2. DISTRIBUCIÓ - COMERCIALITZACIÓ

                Si tu vols ser venedor de productes ecològics, quins factors has de tenir en compte perquè sigui rendible?
 • Procedència dels productes
 • Transport
 • Distribuïdors de la zona
 • Comparativa de preus
 • ….

3. CONSUM

La teva família ha decidit només utilitzar productes ecològics. Quin impacte té aquesta decisió en el dia a dia familiar?
 • Menús
 • Conservació
 • Comparativa de preus
 • Canvis forçats perquè no es troben determinats aliments
 • Restaurants
 • ....

4. SALUT

La teva família ha decidit només utilitzar productes ecològics. Quin impacte té aquesta decisió en la salut i el benestar familiar?
 • Gust dels aliments
 • Conservació
 • Beneficis
 • Estudis que s’han fet sobre el tema o recerques que es fan actualment
 • ...

5. MEDI AMBIENT

Quin impacte té per al medi ambient la producció de productes ecològics?

 • Lluita biològica
 • Normativa
 • Beneficis mediambientals
 • Estudis que s’han fet sobre el tema o recerques que es fan actualment
 • ….

6.ETIQUETATGE

Quins aspectes diferencien una etiqueta convencional d'una ecològica?

 • Productes eco, bio, utz... 
 • Símbols i gràfics
 • Normativa local, estatal i europea
 • Informació dins de cada etiqueta
 • ….

PRODUCTE FINAL

GRUPS EXPERTS

El projecte acabarà amb l'organització d'una fira divulgativa sobre els productes d'alimentació ecològica en què cada grup d'experts exposarà, a través d'un plafó informatiu, el resultat de la seva investigació. Aquesta fira es realitzarà el dimarts 18 de juny a les 12h per coincidir amb la sortida del centre dels alumnes de primària i la presència de les famílies.

GRUPS BASE


Cada grup base ha de redactar un article científic que doni resposta a la pregunta de recerca general, amb l'aportació de cada un dels seus membres que s'haurà especialitzat en una temàtica. S'entregarà el djous 20 de juny 12.30h


CARPETA APRENENTATGE

La CARPETA D'APRENENTATGE és un espai virtual que recull tota la informació relacionada amb el projecte. L'han d'omplir els grups base i grups d'experts seguint l'estructura ja marcada. També haurà d'incloure els enllaços als articles científics elaborats pels grups d'experts.