Deutsch 1Aprendre alemany és maco! / Deutsch lernen ist schön!

  • Alemany com a llengua estrangera (Deutsch als Fremdsprache) és una assignatura optativa  per a l'alumnat de primer de batxillerat.
  • Té una càrrega lectiva de 4 hores setmanals.
  • Nivell: es comença des de zero. L'alumnat no cal que tingui cap coneixement previ d'aquesta llengua.
  • Materials: Netwerk 1 (Kursbuch und Arbeitsbuch/ Llibre de l'alumne i llibre d'exercicis). Correspon al nivell A1 del MCER per alemany com a llengua estrangera.
  • Metodologia: el curs treballa totes les habilitats lingüístiques (escriptura, lectura, comprensió auditiva i parla) amb una aproximació a la llengua basada en la comunicació oral que progressa amb el progrés del curs. Igualment inclou aspectes culturals amb la visió de pel·lícules sobre la cultura alemanya (Die Welle, Goodbye Lenin, Des Lebens der Anderen, Das weisse Band) que ajuden a fer-se una idea de la cultura alemanya actual i el seu context històric.
  • Moodle: es treballa amb materials de suport de moodle, llibre digital i material audiovisual variat.