Webquest dissenyada per treballar el  tema del  Desenvolupament Sostenible i el Consum Responsable.

Àrees Curriculars: Ciències Socials; Geografia i Educació per la Ciutadania. Tutoria. Ciències de la Naturalesa.

Nivell: Segon i Tercer d'ESO.