Abans de començar...


Què és un Taller Obert?
Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents. Compta amb la guia d’una persona dinamitzadora que facilita documentació en línia i referències, aporta exemples, proposa activitats amb una programació setmanal i modera les converses entre les persones que hi participen.

L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. La dinàmica dels grups facilita que els docents puguin trobar i connectar-se amb d’altres professionals que comparteixen el seu interès o necessitat formativa i començar a teixir o ampliar la seva xarxa personal per aprendre a través de l’intercanvi i la participació activa.

 Aquest taller es desenvolupa agrup de la Xarxa docent eduCAT2.0.

Imatge de: http://www.blogmuseuciencies.org/2010/10/la-pissarra-i-el-guix
Taller Obert: Del guix a la PDI

Aquest taller obert té la finalitat d'oferir estratègies i aplicacions a docents d'infantil, primària, secundària i formació d'adults per al treball i la gestió de l'aula dotada d'un sistema de projecció interactiva, tot compartint estratègies d'ús i activitats d'aprenentatge. 
Els objectius d'aquest taller són:
  • Integrar estratègies de treball en línia a l'aula
  • Oferir estratègies i possibilitats d’ús dels sistemes de projecció interactiva a l'aula.
  • Explorar alguns dels recursos educatius disponibles, especialment els produïts i compartits per docents i alumnat
  • Seleccionar de manera crítica materials didàctics per a l'aula digital, tot respectant la propietat intel·lectual
Per a la organització i desenvolupament de les activitats s'utilitzaran diferents recursos web 2.0 com els serveis de La meva XTEC i la Xarxa docent, amb l'objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà de la durada del taller obert. La comunicació i participació de les persones que s'uneixin al taller es converteix en un element fonamental per a la formació permanent dels docents, més enllà del període de realització del taller i per proporcionar ajut en l'aplicació a l'aula dels continguts treballats.
Tindrà una durada de 4 setmanes tot i que en funció de la dinàmica de cada equip de treball el concepte de setmana pugui ser considerat com a "temps proposat", més que com a període tancat. Partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie de supòsits als quals els participants hauran de donar resposta.
D’aquesta manera pretenem que sigui la tecnologia la que estigui al servei de la metodologia, és a dir, que el que volem fer ens porti a fer servir les eines, en consonància amb el model CTPD.

Calendari

Es portarà a terme durant 4 setmanes al segon trimestre.
Començarà el dia 21 de gener de 2013 i acabarà el dia 1 de març.

Consideracions d'interès

El taller es pot fer de manera individual a partir de les propostes, activitats i materials es troben recollits en aquest lloc web.

Si sou membres de la Xarxa docent us podeu inscriure en el grup del "Taller Obert: Del guix a la PDI"  i participar en els debats, consultar dubtes, compartir propostes,...