https://serveiseducatius.xtec.cat/altcamp/actualitat/preinscripcio/http://xtec.gencat.cat/ca/inici


D’acord amb el Pla de contingència del Departament d’Educació, 3/2020 del 15 de març, a aplicar a centres educatius i personal de serveis de l’administració de la Generalitat de Catalunya us comuniquem que els Serveis educatius romandran tancats

Durant el període de tancament seguirem actualitzant les nostres xarxes socials

Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos al correu del CRP e3990101@xtec.cat

PLA D'ACCIÓ CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA

Orientacions del Departament davant la situació de confinament (Recull d'ordres, instruccions i resolucions)

Trobareu notícies i recursos actualitzats al NODES del Servei Educatiu de l'Alt Camp: Recomanem 

https://serveiseducatius.xtec.cat/altcamp