Orientacions, recursos i protocols orientats a la prevenció, detecció i intervenció dels conflictes


“Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la”. En aquest sentit i amb la finalitat de donar resposta a les necessitats dels centres educatius, us recordem que el Departament d'Ensenyament ha anat elaborant, en el marc del Projecte de convivència, orientacions, recursos i protocols orientats a la prevenció, detecció i intervenció dels conflictes.

Us facilitem enllaços i continguts dels diferents protocols que s'han posat a l'abast del centres educatius amb l'objectiu de millorar el marc de relacions i el clima de convivència als centres educatius i enllaços de les orientacions que, a través del web Família i Escola. Junts x l'Educació, posem a l'abast de les famílies per fer front a l'assetjament, el ciberassetjament i l'abús de les tecnologies, entre d'altres.