ACDEs del Vallès Occidental VI

Acords de coresponsabilitat

El Departament d’Ensenyament impulsa i prioritza els acords de coresponsabilitat amb els centres educatius, amb la finalitat de:

- potenciar l'autonomia dels centres

- donar suport als objectius del projecte de direcció

- fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l'equip directiu.