PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
una eina per a la millora


Xarxa PAC - Primària - 2013-2014
  Sessió 1 - desembre 2013
    Escola Joan Maragall - Rubí
Sessió 2 - 2014
  Experiència 

Xarxa PAC - Secundària - 2013-2014
  Sessió 1 - desembre 2013
 
 Institut Badia
  Institut Ramon Casas
  Institut Federica Montseny
Sessió 2 - 2014
  Experiència 

Projecte Direcció - 2013-2014
  Sessió 1 - novembre 2013
    Estratègies i indicadors
 
Projecte direcció planificació estratègica
  Plantilles i exemples
    Plantilla Matriu Dafo
    Exemple Matriu Dafo
    Plantilla anàlisi interpretació Matriu DAFO
    Pas Intermig Matriu-Estratègies
    Plantilla mapa estratègic
  Document Inspecció
    Presentació
Materials utilitzats a la Formació d'equips directius:
Documents Inspecció
  Presentació Planificació Estratègica Diagnosi
  Elaboració del mapa estratègic Pla anual i memòria
Documents centre
ESC Floresta ESC Andreu Castells ESC Agnès Armengol i ESC Espronceda
14 juny 2012.- Pla Anual i Memòria


Xarxa PAC - Primària - 2012-2013
  Sessió 1 - gener 2013
    Activitats Escola Agnès Armengol
Sessió 2 - abril 2013
  Experiència Escola Juan Ramón Jiménez
Xarxa PAC - Secundària - 2012-2013
    Sessió 1 - desembre 2012
    Sessió 2 - abril 2013
 
Renovació direccions 2013-2017

    Sessions: 7 febrer, 14 març, 11 abril, 9 maig
     
Projecte direccions 2013-2017

    Sessions: 25 abril, 23 maig, 6 juny