TÍTOL: DESCOMPOSICIÓ DE NÚMEROS

 

Nom del centre Escola Mogent

Adreça Plaça Marta Mata, s/n

Codi postal 08430

Localitat La Roca del Vallès

Telèfon 938799026

Adreça electrònica a8060991@xtec.cat

Servei territorial Vallès Oriental-Maresme

 AUTORS DE L’EXPERIÈNCIA

Nom i cognoms: Núria Costa, Joana Usero

 

PERSONA DE CONTACTE

Nom i cognoms Núria Costa

Càrrec coordinadora Educació Infantil

Adreça Plaça Marta Mata, s/n

Telèfon 938799026

Adreça electrònica nuria.costa@mogent.cat

 

DEFINICIÓ

Treballem sistemàticament les parets dels números del 2 al 10 per tal de descomposar-los de totes les maneres possibles tots els valors utilitzant els reglets de Cuisenaire. Pretenem que dominin els números per tal d’agilitzar el càlcul mental. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència matemàtica

Competència lingüística oral

 

DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA

 

Destinataris: Educació infantil – P4 i P5

 

Punt de partida

A l’escola Mogent tenim un projecte comú de P3 fins a 6è sobre la metodologia de les matemàtiques. A partir de diferents materials, recursos i partint de problemes quotidians els fem pensar, buscar la seva pròpia estratègia i verbalitzar les dades extretes. Un d’aquests recursos per desenvolupar el càlcul mental són els reglets de Cuisenaire. Aquest material ajuda els alumnes a dominar el número, la seva composició i la seva descomposició.

Objectius

·         Conèixer les possibilitats de descomposició dels números del 2 al 10.

·         Verbalitzar la descomposició dels números.

·         Relacionar el valor numèric amb la grafia del número.

·         Memoritzar les parets dels números.

 

Desenvolupament de l’experiència

S’introdueix la paret d’un número a partir del treball de tot el grup mitjançant el retroprojector i els reglets. Entre tots construeixen una paret i quan està feta van sortint diferents alumnes a verbalitzar-la.

http://www.mogent.cat/2013/06/05/la-paret-del-numero/#more-2740

A parvulari treballem sistemàticament per racons per tal de potenciar l’autonomia i fomentar l’atenció a la diversitat. Tot aprenentatge consta de tres fases: manipulativa, gràfica i simbòlica. Per tal d’assolir coneixements cal treballar les tres.


Fase manipulativa: En el racó de matemàtiques es dóna la consigna a cada alumne que faci la paret d’un número o diferents números amb els reglets. Quan les té construïdes les verbalitza a la mestra sempre tocant el valor anomenat.


 

Fase gràfica: Una vegada construïda la paret es relaciona cada valor del reglet amb la grafia del nombre corresponent mitjançant un cartronet. Es verbalitzen els números descomposats.

http://www.mogent.cat/2013/02/27/els-nens-i-nenes-de-p4-fem-parets/

 

Fase simbòlica: Quan a nivell manipulatiu i gràfic domina els valors dels reglets i la correspondència amb la grafia, dóna valor simbòlic a la descomposició del número escrivint en forma de suma.

 

Finalment, després d’aquest procés té assolida la memorització de les diferents parets dels números i és capaç de verbalitzar-la sense suport visual.


 

El treball sistemàtic i repetitiu del contingut de la descomposició dels números crea una base sòlida per tal d’adquirir estratègies i agilitat en el càlcul mental.

 


Temporització:      

És un treball sistemàtic que es comença a P4 i caldria tenir assolit a finals de P5.

 

Recursos humans i materials: retroprojector, reglets de Cuisenaire

 

Criteris d’avaluació

  • Desenvolupar l'agilitat mental en descompondre additivament els 10 primers nombres naturals.
  • Verbalitzar la descomposició dels números del 2 al 10.

 

DATA

març de 2015