TÍTOL: LA BOTIGA DEL MOGENT

 

Nom del centre Escola Mogent

Adreça Plaça Marta Mata

Codi postal 08430

Localitat La Roca del Vallès

Telèfon 938799026

Adreça electrònica a8060991@xtec.cat

Servei territorial Vallès Oriental-Maresme

 


AUTORS DE L’EXPERIÈNCIA

Nom i cognoms: Avel·lina Esclusa Riera i Raquel Torres Ortega

 

PERSONA DE CONTACTE

Nom i cognoms: Avel·lina Esclusa Riera

Càrrec: coordinadora Cicle Inicial

Adreça: Plaça Marta Mata s/n

Telèfon: 938799026

Adreça electrònica: a8060991@xtec.cat

 

DEFINICIÓ

L’activitat “La botiga del Mogent” és un projecte a nivell d’escola que consisteix en vendre material fungible a tots els nivells de l’escola. Els alumnes de quart són els responsables de la venta i dins un horari establert (dues hores setmanals) totes les classes tenen la possibilitat d’anar a fer una compra. A les aules, hi ha dos encarregats de botiga que s’encarreguen d’efectuar la comanda, fer la compra, repartir el material i gestionar els diners que cada classe té adjudicats a principi de curs.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència matemàtica.

 

DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA

 

Destinataris: Educació Primària

 

Punt de partida

La metodologia de l’escola en l’àrea de matemàtiques es basa en l’aplicació d’aquesta àrea a la vida quotidiana. La necessitat de material a l’aula és una realitat diària que podem assumir els mestres o bé els mateixos alumnes. Donant responsabilitat als alumnes pensem que assolim dos objectius: donar funcionalitat a les matemàtiques i donar valor al material emprat a l’escola.

 

Objectius

  • Ser responsable a l’hora de realitzar un càrrec d’aula.
  • Calcular quantitats reals amb números decimals.
  • Usar la calculadora com a eina per calcular.
  • Familiaritzar-se en l’ús dels bitllets i les monedes.
  • Resoldre problemes reals.
  • Valorar el material d’ús comú de l’aula.
  • Aplicar les matemàtiques de manera funcional i significativa.

 

Desenvolupament de l’experiència

L’activitat de “La botiga del Mogent” s’inicia a cada aula cada principi de curs presentant als alumnes la carpeta que inclou fulls de comandes, el llistat de preus i els diners per gastar durant tot un curs. A cada aula s’estableix un encarregat que durà el control dels diners i les compres durant tot el curs. A més, s’estableixen dos encarregats que van canviant quinzenalment per anar a comprar a la botiga dins l’horari establert.

La necessitat de material que va sorgint es va apuntant en un llistat a l’aula i s’efectua la comanda quan es considera necessari. Les comandes es realitzen de diferents maneres, depenent de la intencionalitat de l’activitat: com a resolució d’un problema per part de tot el grup, en petit grup o bé els encarregats individualment. A tots nivells s’aprofita aquesta activitat per treballar els números decimals i el valor de les monedes.

 

Paral·lelament s’adjudica un mestre responsable de la botiga per tal d’organitzar i coordinar la tasca que duran a terme els alumnes de quart durant tot el curs. Aquests alumnes baixaran a la botiga a endreçar i vendre durant dues hores setmanals establertes. A continuació podeu veure la dinàmica de l’activitat.

Vídeo de YouTube


 

Temporització

Tot el curs i cada classe.

 

Recursos humans i materials

1 mestre responsable de la botiga

Carpeta de botiga: fulls de comanda, llistat de preus i diners

 

Criteris d’avaluació

  • Utilitzar els nombres per resoldre problemes dins de contextos significatius.
  • Utilitzar el sistema monetari en contextos reals (la botiga).
  • Donar valor al material fungible utilitzat diàriament a l’aula.

 

DATA

abril de 2015