Qui pot fer la demanda dels serveis d’aquest catàleg?
  • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
  • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
  • Els docents directament.
  • Altres entitats vinculades a l’Educació.
Consultes
Atenció i resposta personalitzada en relació a qualsevol qüestió referida al món de l'educació i l'ensenyament.
Formació
Organització i gestió d’activitats de formació de centre i obertes. Concreció de la demanda, suport, seguiment, i valoració.
Documentació i recursos
Servei de documentació en xarxa, cerca i assessorament, a demanda, de recursos didàctics virtuals, elaboració de catàlegs temàtics, préstec de materials.
TAC
Acompanyament en l’elaboració del Pla TAC de Centre, creació i gestió d’Espai Virtual d’Aprenentatge (Moodle), assessorament puntual, organització de formació específica, difusió d’experiències de centre.
Col·laboració
Col·laboració amb entitats no lucratives en l’organització d’esdeveniments i activitats de caràcter educatiu.
Projectes i programes
Assessorament en projectes i programes promoguts pel Departament d’Ensenyament: PuntEdu, Escoles Verdes, PAC, Servei Comunitari, etc.
Com es fa la demanda?
  • Contactant amb el vostre referent de centre (mitjançant el telèfon 977922870 o el mail crp-tarragones@xtec.cat) qui  les derivarà, si és el cas, per la seva especificitat, a un altre professional del CRP.
  • Mitjançat el formulari de “Demanda de serveis”.
Duplicació de CD i DVD
Servei de duplicació de CD-DVD i impressió de caràtules per aquells centres que desitgin distribuir material educatiu, respectuós amb la llei de propietat intel·lectual.
Assessorament
Assessorament especialitzat,  puntual, a demanda, sobre temes diversos: tecnologies, recursos didàctics, biblioteca escolar, animació a la lectura, educació ambiental, gestió de la formació de centre, relacions escola i família.
Difusió
A demanda, difusió de notícies, convocatòries i esdeveniments entre els centres de la demarcació emprant els canals habituals del servei: portal web, correu electrònic massiu, Facebook, Twitter, blogs temàtics.
Dinamització i innovació
Difusió de pràctiques de referència dels centres, organització d’activitats d’intercanvi d’experiències adreçades a professorat i/alumnat de centres diversos, suport a iniciatives innovadores.
Propostes específiques de centre
Suport i assessorament a propostes de centre, grups de centres o col·lectius de docents.
Maquinari
Servei de reserva i préstec de maquinari. (Projector, Ordinador portàtil, Càmara de vídeo, Equip de so)