TAC a les aules

    

Dins de les actuacions de suport a la innovació educativa, el nostre servei educatiu presta especial atenció a facilitar als centres la incorporació i la integració de les noves tecnologies en el currículum ordinari.  El nostre suport es centra en tres objectius principals:
 •  Acompanyament i orientació en el desenvolupament d'estratègies per a la incorporació eficient de les TIC a l'aula
 • Oferir formació al professorat per garantir la millora dels resultats educatius de l'alumnat, i en particular, l'assoliment de la competència digital, tant de l'alumnat com del professorat. 
 • Oferir recursos materials en préstec per a l'alumnat (maletes pedagògiques, tallers de dinamització...)

Actualment, donem suport a les accions següents:

Acció

Descripció

Suport del CRP

Suport TAC al centres
Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement 

Conjunt d'accions del Departament,,el CEB i els CRP per afavorir la integració pedagògica de les TIC a les aules.

 • Formació i coordinació en TAC a primària: 


 

 

Robòtica Educativa i Programació

RoboTICs'3-18

Projecte propi amb el Districte de Sarrià San Gervasi  d'impuls a la robòtica educativa.  a EI, EE i Primària. 


 • Dinamització (tallers ApPa
 • Formació i acompanyament
 • Préstec de maletes
 • Actuacions puntuals a demanda dels centres
 • Selecció de recursos específics per a Robòtica i programaió


 

Dispositius Mòbils

Tauletes a l'aula. 

Projecte propi i  del CEB d'impuls a l'ús de dispositius mòbils a l’aula amb finalitat educativa


 • Acompanyament i  formació (PFZ) 
 • Préstec de maletes
 • Actuacions puntuals a demanda dels entres
 • Selecció de recursos específics per a dispositius mòbilsSELECCIÓ DE RECURSOS TAC

Departament d’ensenyament


Consorci d’Educació de Barcelona

Servei Educatiu

FORMACIÓ: adreçada a docents per donar resposta a les necessitats derivades de la integració de les TIC i les TAC a l'educació.

L'objectiu de les accions formatives i de suport organitzades per l'Àrea TAC és garantir la millora dels resultats educatius de l'alumnat, i en particular, l'assoliment de la competència digital, tant de l'alumnat com del professorat.  L'oferta formativa consta de diverses modalitats:

·            Aules d'autoaprenentatge

·            Cursos telemàtics TAC

·            Jornades temàtiques TAC

·            Seminaris TAC

·            Tallers i projectes TAC

o   Tallers oberts

 PROJECTE EDUCATIU


Des del Consorci d'Educació de Barcelona s'ha disposat un operatiu per tal d’impulsar la tecnologia educativa a la ciutat i donar suport als centres. Per una banda, s’ha creat la comissió TIC del Consorci d’Educació i, per l’altra, s’han organitzat els grups d’assessors i referents TAC dels serveis educatius amb la funció principal de donar suport directe als grups impulsors (Comissió TAC/TIC dels centres educatius).

El nostre Servei Educatiu posa a disposició dels centres el seu suport en el procés d'indagació de noves idees, propostes i aportacions que comportin un canvi en els contexts i en la pràctica educativa a les aules: