PROJECTES A SARRIÀ-SANT GERVASI
CENTRES DE SARRIÀ-SANT GERVASI
ENTITATS
https://6304f92c-a-c9e90866-s-sites.googlegroups.com/a/xtec.cat/crp-sarria-sant-gervasi/recursos/arxiu-recursos-destacats/educacio-en-valors-emocions-convivencia-confictes/servei-comunitari/scomunit.jpg?attachauth=ANoY7cqsn7_4t7pbXPxGoP47kNrf3C9bjo8Bk48p3DSfetR-OSbV7ayITDTcwWFmec5BwLj9WAaYFbq0xxD4ZDePfnwkYdalP4c1zvvxs8rF2ruUH1CzMrm3aSwbTHPfKvS8r--Axv9HL-CCMyuN8c2MneoI4a3mJHHXypUpXbl7FePuqghDndZ5PBfwU8tWbmfVLXDI56XmgYZQ2qNoT-T5abY5TYHuciuECkVLfm7g6Gf8aO1BIZIlCTKGDbyeKQobPsf7Hby4C54J7myb0vmeErlAXkiFpMeB0DQjgwB9eXXUaTDQ6QffTAZ6K4CYOD2T1tflx1lHxyMB4qwXuz5Syg9fVKVhchEEL1TRQnVHdskzvclKGBo%3D&attredirects=0

L’impuls del Servei Comunitari a Barcelona es realitza amb la col·laboració dels Districtes de la ciutat.

La implementació s’ha fet esglaonadament amb l’objectiu que en tres anys tots els centres de secundària de la ciutat hi desenvolupin aquests projectes com a connectors i mprescindibles amb les entitats del territori.

Els Serveis educatius coordinen les interaccions, organitzen els seminaris de formació i faciliten els recursos necessaris.

El Servei Educatiu de Sarrià-Sant Gervass'incorpora, el curs 2015-16, a aquest conjunt d'accions, per a impulsar el Servei Comunitari al nostre territori. I, per això, organitzà el 1r seminari de formació  on es van poder trobar centres i entitats per tal de dissenyar projectes conjunts.


Servei Comunitari a Sarrià-Sant Gervasi

L'impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol
 promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Els objectius d’aquestes accions són:

    D’aprenentatge per a l’alumnat: desenvolupar la competència social i ciutadana, facilitar la comprensió de la realitat social, aprendre a cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre’s a la seva millora.

    De servei: millorar una problemàtica o una necessitat (social, ambiental, cultural, sanitària, educativa…) real i autèntica. L’alumnat es posa en contacte amb la situació a millorar a partir de la demanda d’una institució que és experta en aquell àmbit, i des del primer moment involucre als alumnes en la detecció de la necessitat i en la definició del repte de millora.
  


http://blocs.xtec.cat/crpsarriasantgervasi/
Recursos CEB

Informació del Servei comunitari al Consorci d'educació de Barcelona:
Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure