Bib. Escolars i lectura

               


Dins de les actuacions de suport a la innovació educativa, el nostre servei educatiu presta especial atenció a facilitar als centres la incorporació i la integració de les biblioteques en el currículum ordinari.  El nostre suport es centra en tres objectius principals:
  •  Acompanyament i orientació en el desenvolupament d'estratègies per a la millora de la competència comunicativa i la biblioteca escolar
  • Oferir formació al professorat 
  • Oferir recursos materials en préstec per a l'alumnat
Actualment, donem suport a les accions següents:

Acció

Descripció

Inclou

Formació

Formació i coordinació en  Biblioteques escolar a Primària i Secundària dins Pla de Formació de Centre.


Suport al Seminari de coordinació de Biblioteques escolars de Sarrià-Sant Gervasi 

 

Projectes de centre

Conjunt d'accions del Departament, el CEB i els CRP per afavorir la integració de la lectura i les biblioteques escolar a totes a les àrees curriculars

Activitats de Dinamització

Projecte propi amb la col·laboració del Districte de Sarrià San Gervasi per afavorir el gust er la lectura i la millora de la  competència comunicativa en l’alumnat des d’un vessant lúdic i participatiu.

Recursos

Projectes propi per a l’elaboració i préstec de maletes pedagògiques que fomentin el gust per la lectura a l’alumnat. Compta amb el suport del CEB.

 


SELECCIÓ DE RECURSOS

Departament d’ensenyament

Diversos:

BDR. Banc de Recursos:


Recursos destacats en línia SE Sarrià-Sant Gervasi: Lectura i Biblioteca escolar


Consorci d’Educació de Barcelona

Biblioteques escolars de Sarrià Sant Gervasi a la xarxa