FORMACIÓ‎ > ‎

Formació i Recursos 17-18
Actualitat i novetats de les activitats de formació i recursos presentats el curs 2017-18
Crides Educació Demà: JA ARRIBEN LES SOLUCIONS BIBLIO(R)EVOLUCIONÀRIES!

14 de juny 2018, 3:29 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi   [ actualitzat el 14 de juny 2018, 3:29 ]

     


La Crida  

Biblio(r)Evolució: Repensem els usos de la biblioteca escolar  ha triat  30 centres educatius que han volgut definir i cocrear usos innovadors que integrin la biblioteca escolar com un agent que respon als reptes actuals de l’educació. 

Les biblioteques escolars no són simplement espais on emmagatzemar llibres sinó agents amb potencialitat per aprofundir en les petites revolucions educatives que s’estan portant a terme a l’actualitat. Amb la crida Biblio(r)evolució hem volgut fer aflorar models de biblioteques escolars que tinguin un paper actiu en els processos d’aprenentatge d’infants i joves en tots els centres educatius.

Els centres que han participat a la crida #bibliorevolució ja han començat a compartir les seves propostes i aprenentatges. No us perdeu els vídeos, els pòsters i les reflexions fruit de la seva reflexió sobre la biblioteca escolar.


SOLUCIONS DELS CENTRES

A continuació els trobareu tots. Clicant a sobre el nom de cada centre, podreu conèixer el procés que ha fet cadascun d'ells per a repensar els usos de la seva biblioteca escolar. També podreu veure els vídeos que han enregistrat, on podreu copsar tot el procés que han seguit els seus protagonistes fins a arribar a la seva solució bibliorevolucionària.

Us convidem a submergir-vos en les seves propostes, segur que us resultaran molt inspiradores!

 

Solucions bibio(r)evolucionàries:Convocatòria unificada de programes del CEB

7 de maig 2018, 0:23 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi   [ actualitzat el 7 de maig 2018, 0:32 ]

La convocatòria unificada de programes del Consorci d'educació de Barcelona vol harmonitzar tota l’oferta de programes educatius que impacten en els centres, unificar calendaris i garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transparència en els criteris d’assignació i la coherència amb el projecte educatiu de centre: «De “Programa busca centre” a “Centre busca projecte amb propòsit”»

La convocatòria unificada de programes pretén facilitar la programació general anual de cada centre i evitar un degoteig de propostes de programes educatius al llarg del curs, de manera que els programes s’insereixin en una seqüencia lògica de planificació i de treball per a la transformació educativa. A efectes de sistema, el format de convocatòria que presentem ha de permetre millorar en la transparència de l’oferta, garantint que tots els centres educatius accedeixen a la mateixa informació, i en l’equitat, garantint un repartiment dels recursos fonamentat en criteris objectivables. 

Consulta les orientacions  Consulta les orientacions, PDF  

Formulari global Formulari global del centre 

Formulari de progra,a Formulari de sol·licitud de cada programa Quin tipus de programes s’inclouen en la present convocatòria? 
 • Els que estan alineats amb el propòsit competencial i els 7 principis de l’educació (UNESCO). 
 • Els que intervenen en horari lectiu i contemplen la transferència a l’equip docent, per tant hauran fet una aportació metodològica sostenible més enllà del programa. 
 • Els que són coherents amb el projecte de centre i la seva planificació estratègica a quatre anys vista. 
 • Els que són sostinguts al menys al llarg d’un trimestre i impliquen a més d’un docent. 
 •  Els que defineixen els efectes esperats al final pels quals s’avaluaran. 

En quins àmbits temàtics? 

1) Art i Creativitat 

2) Salut, Esports I Benestar 

3) Coneixement Científic I Tècnic 

4) Igualtat d’Oportunitats, Comunitat i Família 

5) Llengua, Plurilingüisme i Internacionalització 

6) Sostenibilitat i Medi Ambient 

7) Transformació Educativa
Calendari d’implementació en la fase pilot 2018*: 

 • 2 de maig: Cada centre haurà de presentar tantes sol·licituds com programes apliqui, més una de genèrica on s’expressi la coherència global de la proposta. 
 • 4 de juny: fi del termini de presentació de les sol·licituds. 
 • Finals de juny: publicació de l’assignació dels programes al web del CEB. 

*Excepte alguns programes amb calendari específic, tal com s’indica al web 


PFZ 2018-19. Detecció de necessitats de formació

3 de maig 2018, 0:57 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi   [ actualitzat el 25 de maig 2018, 2:22 ]

Detecció de necessitats de formació 2018-19

La formació permanent del professorat és un recurs del sistema educatiu que contribueix a l’assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat.  Aquesta formació ha de contribuir a la millora dels resultats i dels processos educatius de l’alumnat mitjançant l’enfortiment de les competències professionals del professorat.

Trobareu la informació completa a:  Pla de Formació de Zona 2018-2019         

La demanda d'activitats de formació es fa del 2 al 25 de maig de 2018

mitjançant els formularis que trobareu en aquesta pàgina dins de la modalitat corresponent.

Abans d'omplir els formularis, assegureu-vos que heu entès bé les diferents característiques i requisits de cada modalitat. 

1. Formació en centre

 •  Les activitats de formació en centre (assessorament, taller i FIC) es poden adreçar a tot el personal adscrit al centre.
 • L’equip directiu haurà de demanar per escrit totes les activitats de formació en centre.
 • IMPORTANT:  Les demandes hauran de comptar amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació. Entre el 23 i el 29 de maig, un cop finalitzat el període de detecció, els inspectors/es es posaran en contacte amb cada centre per revisar,  orientar i validar les demandes.

Requisits 
Formació en centreObjectius de la comissió PFZ per al curs 18-19


 Els centres i la comissió del PFZ poden fer propostes sobre activitats incloses en aquesta modalitat (tallers, grups de treball, conferències, jornades, intercanvis d'experiències...).  


1.  Donar suport a plans i projectes dels centres de la zona que volen repensar el seu model eductiu, impulsant activitats que promoguin l’aprenentatge competencial, estratègies organitzatives i estructures d’aula i de centre per tal de facilitar la innovació educativa, l’avaluació formativa, el treball cooperatiu i globalitzat la creativitat, la recerca, els valors i l'educació emocional.

2.   Impulsar l'ús didàctic de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula, destacant l'aplicació de les TAC a les àrees i el desenvolupament de la robòtica educativa a Primària

3.   Afavorir espais de participació i reflexió dels equips directius i professionals especialistes dels centres públics de primària i secundària per tal d'avançar en la consecució d’una zona educativa 0-18.

4.   Prioritzar les activitats de formació vinculades a les necessitats específiques de l'escola inclusiva i els centres d’educació especial.

 

2. Formació per a centres

Es dona continuïtat als seminaris i seminaris de coordinació que funcionaven el curs anterior i la comissió revisarà les propostes noves (objectiu 4 comissió PFZ)

Els equips directius dels centres hauran d'efectuar la demanda tot indicant quines persones dels seus claustres estan interessades en cadascuna de les ofertes plantejades:

 • Seminari d'educació especial: inclusió i atenció a la diversitat. P/S
 • Seminari de coordinació: Música i creativitat
 • Seminari de dinamització en Tecnologies de l'Aprenentatge -STAC-  PRI
 • Seminari de coordinació de Biblioteques escolars. P/S
 • Seminari de coordinació de tutors/es de 6è de Primària i 1r d'ESO
 • Seminari de coordinació caps d'estudi centres públics. P/S 
 • Seminari de coordinació direccions de centres públics. P/S
 • Seminari de coordinació d'equips directius d'escoles d'Educació Especial
 • Seminari de coordinació de Llengües estrangeres P/S
 • Coordinació Bressol/Pravulari (EI)
 • Seminari de coordinació de programació i robòtica educativa a Primària 

                                  Requisits 
Formació per a centres

3. Formació individual


 • La comissió està treballant en propostes concretes 
 • Igualment, els centres i el professorat poden fer altres propostes de formació individual (conferències, tallers intercentres, etc...) que siguin d'interès.

La comissió estudiarà les demandes i les atendrà en la mesura de les possibilitats del Servei Educatiu.

                          Formulari de propostes formació individual

                                               Requisits 
Formació individual

 

Calendari de la formació 2018-2019

 

PROCÉS

Inici

Fi

  
·    Detecció de necessitats formatives

02-05-18

25-05-18

·   Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de  Formació a centre

28-05-18

30-05-18

·   Comissió PFZ de Sarrià-Sant Gervasi: Valoració i aprovació de les demandes rebudes.

06-06-2018

 • Introducció de la proposta l’aplicació GTAF

 31/05/2018

·    Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament


30/6/2018

·    Publicació al web de les activitats aprovades

15-07-18

·    Inscripció del professorat a les activitats

12-09-18

26-09-18

·   Modificacions i assignació de places

27 set. al  8 oct. 2018

·   Consulta d’assignacions

9 d’octubre de 2018

·   Inici de les activitats de formació

17 d’octubre de 2018

Al maig, Richmond Spring Session

3 de maig 2018, 0:55 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi

Trobada Pedagògica Richmond Spring Session


La Societat Catalana de Pedagogia, Richmond Editorial i el CRP de Sarrià-Sant Gervasi, es plauen a convidar-vos a la propera trobada pedagògica RICHMOND SPRING SESSION.

Serà el proper dissabte dia 12 de maig a les 9:30h a la Seu de la 

Universitat Internacional de Catalunya.

Carrer Immaculada 22, de Barcelona.


Adreçat a especialistes de llengua anglesa i mestres o professors de tots els nivells educatius que apliquen metodologies d’integració de llengües.


Objectius

 • Familaritzar els docents amb metodologies interactives orals.
 • Dotar de nous recursos metodològics per al treball cooperatiu i per projectes aplicats a la didàctica de la llengua anglesa.
 • •Fomentar eines i materials per al desenvolupament de les habilitats lectores en llengua anglesa.

Continguts

 • Ús del teatre i la màgia a l’aula.
 • Treball cooperatiu i per projectes aplicats a la didàctica de l’anglès.
 • Ús de Storytelling
 • Eines d’aprofitament de la lectura a l’aula.

Aquesta activitat està acreditada amb 5 hores de formació pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA A TRAVÉS D’AQUEST APLICATIU: aplicacions.ensenyament.gencat.cat/


Noves maletes pedagògiques en préstec

25 de febr. 2018, 11:20 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi   [ actualitzat el 27 de febr. 2018, 4:08 ]

Aquest segon trimestre del curs 2017-18, hem posat en marxa noves maletes pedagògiques de suport curricular.

Es tracta de materials de lectura o manipulatius, que permeten treballar de manera individualitzada o en petit grup aspectes relacionats amb diferents aspectes competencials. Les noves maletes corresponen als àmbits de convivència i Steam:


Suport a la inclusió, convivència i valors


Maletes de coeducació renovades

Les maleta contenen  contes i àlbums il·lustrats,  amb l'objectiu de facilitar recursos als centres educatius i les biblioteques escolars per promoure la igualtat de gènere

·   La Maleta 1 esta adreçada  a l’alumnat d'Educació infantil i cicle inicial de primària

·   La Maleta 2 està adreçada a l’alumnat de cicle mitjà i superior de primària

 

Es tracta de maletes que ja existien però que han estat revisades i renovades pel seminari de biblioteques escolars en el marc del projecte comú de la xarxa de centres 0-18 per al curs 2017-18: la perspectiva de gènere a l’aula.

 

El CRP s’ha encarregat d’elaborar la guia didàctica.

Maleta Respecta'm! -Prevenció assetjament escolar-

La maleta conte  contes i àlbums il·lustrats,  amb l'objectiu de facilitar recursos per prevenir el bullying i promoure les relacions respectuoses entre iguals. 

 

Aquesta maleta ha estat elaborada en resposta a la  preocupació i demanda de formació dels centres de la zona sobre aquesta temàtica i s’ha presentat en el marc de la formació PFZ

 

El CRP s’ha encarregat de la selecció bibliogràfica i la guia didàcticaSuport Steam: Art i creativitat
Maleta Crea.tu

CREA.TU És una eina creativa basada en el desenvolupament humà natural de les persones.

 L’objectiu del seu dissenyador Eduard Tió és accentuar la creativitat utilitzant la màxima llibertat de creació per potenciar l’expressió i el desenvolupament de les capacitats humanes naturals.

 

El material es basa en les formes geomètriques bàsiques: la rodona, el triangle i el quadrat qu

e poden representar tot el nostre entorn en pla i en volum gràcies als encaixos. L’acabat de la fusta amb pintura de pissarra permet poder fer ús del nostre llenguatge plàstic mitjançant el guix.


Suport Steam: Robòtica

Maleta LittleBits Student Steam

La maleta LittleBits Student Steam ofereix una manera fàcil d'integrar coneixements steam a les aules tot desenvolupant la creativitat dels alumnes. Amb aquesta eina, els i les alumnes esdevenen enginyers i enginyeres, tecnòlegs, artistes... que poden ser protagonistes dels seus propis invents.

El punt fort de LlittleBits és que permet desenvolupar d'una manera molt senzilla els coneixements d'enginyeria i tecnologia inclosos al currículum de Primària i que, d'altra banda, són imprescindibles per al disseny de la robòtica com ara el funcionament de màquines simples i complexes (circuits, engranatges, etc...).
Maleta mBot 2.4G  és el kit de robòtica ideal perquè els nens s'iniciïn en la robòtica, programació i electrònica basat en Arduino i Scratch.  

És sincronitza automàticament amb l'ordinador sense necessitat de "cercar dispositiu ..." i evita interferències amb altres mBots quan s'utilitzen diversos alhora.

Gràcies a mBot Robot pots aprendre electrònica, robòtica, mecànica i programació, ja que es basa en la robòtica educativa STEAM, on es fomenta l'aprenentatge interdisciplinari (Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).

 Anar al contingut de la maleta
Coordinació Bressol / Parvulari 2018

22 de febr. 2018, 1:12 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi   [ actualitzat el 9 de març 2018, 22:19 ]

 La coordinació entre l'escola Bressol i el Parvulari a Sarrià-Sant Gervasi  

Trobada del professorat dels centres públics de la zona a l'entorn de les problemàtiques que afecten la coordinació entre l'escola bressol i el parvulari amb l'objectiu de  fomentar el treball conjunt de l'etapa de 0 a 6 anys

Descobrir, investigar, experimentar  i indagar... a l'Educació Infantil

L’aprenentatge és per al nen petit, sobretot, una qüestió de vivències. Els infants aprenen a partir de l’experiència directa, de les sensacions físiques, de tot allò que els arriba pels sentits. Per això és molt important que l’escola li ofereixi situacions atractives per experimentar amb materials i contextos tan rics com sigui possible, despertant la curiositat per aprendre.

Els infants s’inicien en l’observació i manipulació dels fenòmens que els envolten, observen el comportament dels materials , descobreixen les possibilitats dels seus sentits, els resultat de les seves accions sobre el material, experimenten sensacions i aprenen a distingir les qualitats dels diferents elements. La llibertat, el desig d’investigar, la necessitat de conèixer l’entorn, de tocar, de sentir fa que sigui una experiència única per a cada infant.[Font: Les experimentacions]

28/2/2018, 7 i 14/3/2018  de 17:30h a 19:30h   CRP Sarrià-Sant Gervasi,   Bertran, 41 (Barcelona) Sessió 1:  dimecres  28/02/2018 

 • Olga Schaaff, coautora dels materials Descoberta 3-6, de la col·lecció Toca, toca ...formadora en ambients de ciència a Educació Infantil, col·laboradora del grup ICE-UB Ciència 0-12 , ens parlarà  sobre el tractament de les ciències en l'educació infantil: descobrir, investigar, experimentar  i indagar ...
 • Reflexió i debat en petits grups com es treballen les ciències a cada etapa, particularitats i punts en comú
 • Posada en comú 
Sessió 2:  dimecres 07/02/2018 
 • Visita a la Llar d'infants Can Caralleu i el parvulari de l'escola Tàber
 • Reflexió sobre els espais de ciències a la llar i el parvulari
Sessió 3:  dimecres 07/02/2018 
 • Presentació de la nova maleta pedagògica per a Educació Infantil: Crea.Tu
 • Presentació de l'experiència d'ApS Tàber-EB Can Caralleu, La llavor de l'aprenentatge.
 • Reflexió i debat en grups heterogenis sobre possibles actuacions conjuntes entre a l'entorn de les ciències a Bressol i Parvulari el curs vinent.

Material de reflexió

Cristina Salamanca; Infancia, gener 2017


Celebració de l'assemblea de delegats de 6è i 1r ESO dels centres públics de Sarrià-Sant Gervasi

16 de gen. 2018, 4:47 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi   [ actualitzat el 3 d’abr. 2018, 4:49 ]L’assemblea de delegats d’alumnes de 6è de primària i de 1r de l’ESO dels centres públics del districte es va reunir ahir, 15 de gener, per tal de posar en comú la feina realitzada en els diferents centres sobre la perspectiva de gènere, i prendre acords per a una acció conjunta.

La reflexió, l’anàlisi i la proposta d’activitats al voltant d’aquest tema,  la perspectiva de gènere, és un dels objectius de treball que s’ha establert al Seminari de tutors de 6è i 1r de l’ESO de les escoles públiques del districte.

L’experiència s’emmarca en els acords de la xarxa de Centres públics de Sarrià- Sant Gervasi ( Xarxa 0-18) i que s'articula al voltant del projecte educatiu de zona on s’acorda compartir períodicament un tema de treball, i que enguany, com s’ha dit anteriorment, versa entorn a la perspectiva de gènere.

Amb la intenció d’apropar metodologies de treball des de la pràctica, l’any passat es va treballar per primera vegada i de manera conjunta sobre un tema determinat: la problemàtica de les persones Refugiades ( projecte La cadira buida). Les propostes d’activitats les van determinar els estudiants en la primera Assemblea de Delegats de les classes de 6è i 1r de l’ESO  dels centres públics del districte.
Aquest curs, i valorant de manera molt positiva l’experiència de l’any passat, s’ha convocat novament als representants de 6è i de 1r de l’ESO per tal que acordin les accions conjuntes a fer entorn del tema d’enguany: la perspectiva de gènere.

Val a dir que a banda de compartir unes hores de treball amb companys i companyes d’altres centres i d’altres nivells, els alumnes van fer un exercici de representativitat i de ciutadania, donat que no només van fer propostes de manera conjunta, sinó que també s’encarregaran de transmetre-les a les respectives aules, on es perfilaran els detalls de les activitats.

Els docents que els vam acompanyar vam poder corroborar que la fluïdesa de la dinàmica entre l’alumnat pot ser un indicador que l’experiència de l’any anterior reverteix amb l’expertesa de l’any següent, i en aquest sentit es van mostrar molt satisfets del desenvolupament de la jornada.

Al gener conferència amb David Bueno: Sorpresa! Què li agrada aprendre al cervell?

8 de gen. 2018, 0:56 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi   [ actualitzat el 8 de gen. 2018, 1:58 ]

Sorpresa! Què li agrada aprendre al cervell? (Una visió des de la neurociència)
. A càrrec de David Bueno


La xerrada tindrà lloc el proper dimecres 24 de gener de 2018 a les 17.30 h  a l'escola Dolors Monserdà-Santapau (Avda. Vallvidrera, 9)


Els darrers avenços en neurociència ens han permès entendre com funciona el cervell en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, entre els quals durant l’aprenentatge. Aspectes com les emocions, la motivació, el plaer i la cerca de novetats, crucials en tots els processos educatius, s’insereixen plenament en el funcionament instintiu del cervell, ja des del naixement. 


En aquesta conferència es discutiran algunes d’aquestes troballes aplicades al camp de l’educació, en especial la utilitat de la sorpresa i el treball cooperatiu en els aprenentatges, amb un objectiu molt precís: obrir una reflexió sobre la importància d’entendre com funciona el cervell per optimitzar encara més els processos educatius. La conclusió no serà aliena a ningú: la pedagogia moderna (entesa en sentit ampli), que considera la motivació, el treball cooperatiu, la contextualització i el creixement personal progressiu basat en l’anàlisi crítica de la realitat que ens envolta, funciona bé perquè aquesta és la manera que té el cervell de treballar de forma natural.


[Font imatge: http://www.blogrosasensat.org/2017/04/neuromites-i-neurocerteses.html]David Bueno i Torrens (Barcelona, 1965) és doctor en Biologia i professor i investigador de Genètica a la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional i acadèmica, centrada en la genètica del desenvolupament i la neurociència, inclòs el comportament humà i els processos d’aprenentatgem s’ha desenvolupat principalment a Barcelona. Va ser també investigador a la Universitat d’Oxford, i ha realitzat estades a la Universitat d’Innsbruck (Àustria) i al European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg (Alemanya). 

És autor de setze llibres de divulgació i d’una novel·la per acostar la biologia als adolescents i joves. 

Cal destacar els llibres 

«Educació per a una cultura de pau. Una proposta des de la pedagogia i la neurociència» (Publicacions UB, 2014), 
«Neurociència per a educadors» (Rosa Sensat, 2017)
«Cerebroflexia: el arte de construir el cerebro» (Plataforma Editorial, 2016). 

També és autor d’una trentena de llibres de text de primària, secundària i batxillerat, i col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació (principalment El Punt Avui i Ara), en els quals ha publicat uns 500 articles, i a la ràdio. 

Escriu un blog sobre neuroeducació, i des de fa 10 anys és el coordinador de Biologia de les Proves d’Accés a la Universitat, des d’un ha potenciat l’aprenentatge per contextos i a través de la crítica i la reflexió. Tota aquesta informació es pot trobar al web: www.ub.edu/geneticaclasses/davidbueno


29 de gener: L'assetjament escolar entre iguals. Prevenció i tractament.

22 de des. 2017, 1:18 publicada per ANNA BLASCO OLIVARES   [ actualitzat el 12 de febr. 2018, 2:27 per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi ]

El maltractament entre iguals per abús de poder és un problema que darrerament ha despertat preocupació en tots els àmbits, especialment en l'educatiu. És un problema que cada cop preocupa més als centres educatius i per això el proper mes de gener es durà a terme una formació oberta a tots els centres dels districte. 


Calendari  

 Sessió 1 

 dilluns 

 29/01/2018 

 1730 

 1930 

 Sessió 2 

 dilluns 

 05/02/2018 

 1730 

 1930 

 Sessió 3 

 dilluns 

 ATENCIÓ 26/02/2018 

 1730 

 1930 


Objectius
•Actuar a nivell de centre de manera preventiva contra la violència i l’assetjament escolar a l'educació primària i secundària
•Cohesionar la comunitat educativa del centre, i integrar i desenvolupar la tolerància
 • Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals.
 • Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
 • Prevenir possibles situacions d’assetjament en el centre educatiu.
 • •Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.

Continguts
•El bullying: característiques i prevenció. Presentació del programa TEI
•Característiques del programa TEI
•Programa TEI: Compensació de desequilibris de poder i de força des d’una perspectiva preventiva i dissuasiva
•Presentació d'una nova maleta pedagògica

El programa TEI, complementari al programa •Programa #aquiproubullying del Departament, és una estratègia educativa per a la convivència escolar, dissenyada com una mesura pràctica contra la violència i l’assetjament escolar, té un caràcter institucional i implica tota la comunitat educativa. És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d’intervenció en la convivència del centre educatiu. Pot adaptar-se com una mesura contra la desmotivació i el fracàs, no únicament curricular, sinó també personal i social.Conferència patis coeducatius

13 de nov. 2017, 5:16 publicada per SE CRP Sarrià-Sant Gervasi   [ actualitzat el 13 de nov. 2017, 5:17 ]

Claus per fer recerca educativa al pati escolar: elements per aconseguir relacions igualitàries en un pati verd. A càrrec d’Amparo Tomé


La xerrada tindrà lloc el proper dimarts, 28 de novembre a les 17.30 h   a la Sala d’Actes de l’Ins. Menéndez y Pelayo (Via Augusta, 140)

Per fer del pati un espai educatiu i d´aprenentatge la comunitat educativa es planteja la revisió de les idees i funcions preconcebudes que es tenen sobre els patis.

Proposem l´observació pautada i sistemàtica tant de les activitats com de les relacions humanes que s´hi desenvolupen. Reflexionarem sobre les possibilitats de treball als patis d´educació infantil, primària i secundària.

Inscripcions fins el 27 de Novembre: adreçada a docents i personal de suport d’infantil, primària i secundària


Amparo Tomé és llicenciada en filologia anglesa per la Universitat de Salamanca el 1970 i professora de Sociologia de l’Educació a la Facultat de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinadora de la Red Internacional, Estatal y Mediterránea de Ciudades Educadoras, ha treballat a instituts de secundària com a professora d’anglès i ètica a Barcelona (1978-1991). També ha treballat com a professora de sociologia de l’educació a la UAB (1996-2003).

La seva activitat investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha centrat en temes de Gènere i Educació a nivell nacional i internacional (1992-2000). També ha estat directora de la publicació Cuadernos para la Coeducación de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (1992-2002), i del Projecte d’Educació en Valors a l’institut d’Educació de l‘Ajuntament de Barcelona (2000-2003).

Ha treballat com a assessora en temes de coeducació per a diversos governs autonòmics. Algunes de les seves publicacions són:

 • Mujer y Educación: Educar para la Igualdad, educar desde la diferencia. Grao 2002 (A)
 • Contra el sexismo. Coeducación y democracia en la escuela. Madrid, Síntesis, 2003
 • Los chicos también lloran. Barcelona, Paidós 2004
 • Balones fuera. Reconstruir los espacios desde fuera de la educación. Octaedro, 2007. Amb Marina Subirats1-10 of 14