DINAMITZACIÓDinamització Educativa 

Una de les quatre línies principals d'actuació del nostre CRP, és la de 
donar suport  a la comunitat de centres docents i el seu alumnat,fomentant i organitzant activitats de convivència i cohesió ja siguin curriculars, lúdiques, culturals o esportives.  

Aquest eix de treball dona resposta a la necessitat d'enfortit la tasca docent competencial i  l'intercanvi d'experiències educatives entre professorat i 'alumnat de diferents centes. 
Els objectius de la dinamització educativa són els següents:
  • Fomentar la participació activa dels centres per afavorir processos i contextos d'aprenentatge singulars i competencialment enriquits.
  • Potenciar la dimensió social de les persones, afavorint els processos i contextos d'aprenentatge inclusius en els quals  s’accepten  les diferències i es respecten les singularitats, tot posant èmfasi en les valors i les emocions.
  • Potenciar i canalitzar la creació i expressió artística i cultural de l'alumnatINSCRIPCIONS a partir 
del 13 de setembre de 2018
La participació a les activitats comportar el compromís de retornar el formulari de valoració de les mateixes

Amb el suport del Districte de Sarrià-Sant Gervasi