Vagó_de_cua_octubre_2017

Us recomanem la web que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, concretament: eduCAC un programa d'educació en comunicació que neix amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals.
On hi trobareu un segui de recursos molt interessants per treballar amb l'alumnat: 

Els recursos per al professorat estan integrats per:

http://www.educac.cat/
    • 12 unitats didàctiques per fomentar l’anàlisi crítica dels mitjans, centrades en informació, entreteniment, publicitat i bones pràctiques amb internet,
  • 3 itineraris transversals adjacents per treballar els valors (un per cada trimestre),
  • 4 projectes d'aula per posar en pràctica els coneixements apresos,
  • 4 mòduls instrumentals de suport per aportar eines en el procés de dur a terme activitats pràctiques al professorat que ho necessiti, i
  • formació per a professorat i altres activitats.
També us animem a participar en els Premis el CAC a l'escola, en aquest enllaç hi trobareu tota la informació. 
Comments