El Servei Educatiu del Ripollès del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  és un òrgan de suport permanent i assessorament tècnic al professorat i als centres educatius, a les famílies i a la comunitat educativa. Està constituït per un equip de professionals que donen servei als centres educatius, al professorat, a l’alumnat, a les famílies i a la comunitat educativa en els diferents aspectes relacionats amb l’educació.

La finalitat bàsica és contribuir a la millora de la qualitat de l’educació avançant en un model escolar inclusiu capaç de donar resposta als reptes que planteja la societat actual, des d’una perspectiva interdisciplinària i comunitària i en col·laboració amb els centres educatius, als quals donen suport, i amb altres serveis i institucions de l’entorn mitjançant l’oferta de:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de lescompetències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

El Servei Educatiu del Ripollès està integrat pels diferents serveis que ofereixen atenció a la comunitat educativa de la nostra comarca: el Centre de Recursos Pedagògics (CRP), l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), l'Equip d'assessors en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (LIC) i el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius i visuals (CREDA).
La nostra voluntat és la d'actuar de manera coordinada per a donar un millor servei als centres educatius de la comarca.

Situació: C. Comte Guifré s/n C.P. : 17500
Telèfon de contacte: 972.70.09.18 Fax: 972.70.30.51
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 - 14:00 / 15:00 - 18:00
Correu electrònic: b7990111@xtec.cat
Població: Ripoll

On ens trobem?