EAP


Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al
professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.


Objectius

  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  • Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
Els professionals de l’EAP:

  • Mariona Camps - Psicopedagoga
  • Montserrat Muntané - Psicopedagoga
  • Montse Gallego - Treballadora Social
  • Meritxell Colomer - Fisioterapeuta
 
Ċ
SE CRP del Ripollès,
30 d’oct. 2017, 5:49
Ċ
SE CRP del Ripollès,
13 de juny 2016, 4:34
Ċ
SE CRP del Ripollès,
9 de juny 2016, 0:28
Comments