Préstec de recursos TAC

                                                                                                                                       
(El préstec dels Bee-bots, Ollo, Lego Education WeDo i de les tauletes vol potenciar l'intercanvi d'experiències entre el professorat que els utilitza. En cas de ser el primer cop que es reserva el recurs es pactarà una trobada amb el professorat, per a la presentació del material, i una altra, per a la recollida de l'experiència realitzada).

Podeu consultar les experiències realitzades per centres de la zona en el lloc web: Tauletes a l'aula

Reserva:

Pas 1

Pas 2
Fitxa de sol·licitud de préstec (portar omplerta a paper el dia de recollida del material)

En cas que el material del CRP Eixample no estigui disponible, podeu consultar i/o demanar el del Consorci d'Educació. 

Per tal d'orientar-vos en relació a la disponibilitat i dates de préstec dels recursos podeu consultar el calendari que us adjuntem a continuació.

Tauletes i robòtica