VIII Mostra de Recerca Eixample

Treballs finalistes de districte:
Carregador per inducció magnètica en una bicicleta de Maria Esplugas Eslava. Tutor: Xavi Moya Torán del Col·legi Salesià Sant Josep.
La ética kantiana en Los Miserables de Aura Ortega Casas. Tutors: Hèctor Rafael Madroñero Mata i Begoña Díez Sánchez del Col·legi Sagrat Cor-Diputació.
Fumar mata. Com afecta el tabac a la Drosophila melanogaster de Mireia López Herranz. Tutora: Teresa Callao Ferrer del
Col·legi Salesià Sant Josep.


Maleta de coneixements

Semtac 16-17


https://sites.google.com/a/xtec.cat/4t-congres-de-ciencia/portada


http://www2.edubcn.cat/ca/

http://www2.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/serveis_educatius/serveis_educatius_de_zona
http://xtec.gencat.cat/ca/


http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/indexhttps://twitter.com/CrpEixample