Matemàtica‎ > ‎

Numeració i càlcul


 
Iniciació al número

Fitxes de fusta amb els números del 0 al 9, Cada nombre està representat en xifra, lletres (lletra lligada) i quantitat.

Educació infantil
 
 Iniciación al número

Fitxes de fusta amb els números del 0 al 9, amb figures i els signes operacionals +, -, =

Educació infantil
 
Iniciación al número 

Fitxes de fusta amb els números del 0 al 9 i els signes operacionals +, -, x, / i =

Educació infantil i cicle inicial
 
Iniciació a la quantitat

Fitxes de fusta amb números i quantitats del 0 al 9

Educació infantil

 
Iniciación a la cantidad

Fitxes de fusta amb números i quantitas del 0 al 9

Educació infantil
 

Dominó números y figuras

Dòmino amb fitxes de fusta del número 1 al 6

Educació infantil 

Dominó de sumar

Sumar dos nombres amb el resultat més petit o igual a 9

Educació infantil
 

Dominó de restar

Restar nombres del 9 al 0

Educació infantil
 

Entrenador 0-20 Heinevetters

Practicar el càlcul del 0 al 20 (comptar, sumar, restar i multiplicar). És autocorrectiu

Cicle inicial
 

Entrenador 0-100
Heinevetters


Practicar el càlcul del 0 al 100 (sumar, restar, multiplicar i dividir). És autocorrectiu

Cicle inicial
 
 

Entrenador 0-1000
Heinevetters


Practicar el càlcul del 0 al 1000 (comptar, sumar, restar, multiplicar i dividir). És autocorrectiu

Cicle mitjà 

 
Entrenador 1x1
Heinevetters 


Practicar el càlcul (sumar, restar, multiplicar i dividir). És autocorrectiu

Cicle mitjà

Àbac

Eina per fer càlcul manual operacions aritmètiques bàsiques, suma resta, multiplicació i divisió.

Educació primària

 

System Puzzle

Un puzzle treballa la forma i quantitat fins a 4
L'altre compta  i calcula fins a 11

Educació infantil i cicle inicial 
 

2 dados múltiple

Descomposició de nombres fins els 12

Cicle inicial 
 

Dados número

Practicar sumes i resten amb daus numèrics de l'1 al 9.

Cicle inicial 

Sumes i restes  

Joc de cartes per practicar sumes i restes fins a 21

Cicle inicial 


Taula de multiplicar

Joc de cartes per practicar les taules de multiplicar 

Cicle mitjà

Regletas de 20

Reglets per practicar la descomposició dels nombres, la suma i la resta.

Educació primària
 


Atelier Mesures

Reglets per practicar la descomposició dels nombres, la suma i la resta.

Educació primària 
 

 Reglets de M.A. Canals

Reglets que inclouen els quadrats perfectes i els cubs perfectes de l'1 al 10

Educació primària

Logico piccolo

Material per treballar diferents nocions matemàtiques: numéració, ordenació, sèries, sumes, orientació ... de manera autònoma

Cicle inicial 

 

Juego de fracciones con hexágonos 

Reconèixer i interpretar la representació de fraccions

Educació primària
 

Baraja operaciones básicas - sumas 

Joc de cartes per practicar sumes

Cicle inicial


Dominó de fracciones equivalentes

Reconèixer i interpretar la representació de fraccions i les fraccions equivalents.

Educació primària

 

Balança matemàtica

Joc per practicar la descomposició fins el número 10

Cicle inicial
 
Professor 1.2.3

Permet exercitar càlcul aritmètic i a més funciona com a calculadora 

Cicle mitjà
 

Dominós matemáticos. Porcentajes y fracciones

Reconèixer i interpretar la representació de fraccions

Cicle superior i educació secundària
 
 

Dominós matemáticos. Fracciones: sumas y restas 

Practicar sumes i restes de fraccions

Cicle superior i educació secundària
 

 Dominó divisores comunes

Practicar la multiplicació i la divisió per trobar els denominadors dels números.

Cicle superior i educació secundària

  
Mathe 1 Trainer
Heinevetters


Practicar el càlcul (operacions amb fraccions, percentatges ...)

Educació secundària 
 
 

Dominós matemáticos. Potencias, raices fracciones

Practicar el càlcul i la representació de fraccions 

Educació secundària   
 

Dominós matemáticos. Algebra I Algebra II

Practicar les diferrents operacions aritmàtiques

Educació secundària   

 
Fraccions equivalents

Joc de cartes per reconèixer i interpretar la representació de fraccions i les fraccions equivalents.

Educació primària i secundària
 
Números negatius

Joc de cartes per practicar operacions amb nombres racionals.

Educació secundària 
 Polinomis

Joc de cartes per practicar amb polinomis

Educació secundària 

 
Rechentrainer. 
Heinevetters

Practicar càlcul amb nombres decimals

Educació secundària
 

Mathe 2 Trainer. Heinevetters

Practicar el càlcul (sumes, restes, divisions i multiplicacions amb nombres racionals i longituds i àrees)

Educació secundària
 
 

Fraction tutor.
Heinevetters


Practicar càlcul amb fraccions

Educació secundària

Comptem i mesurem en base 10

Material per treballar els nombres decimals i els canvis d'unitats de mesura: longitud. capacitat i pes

Educació primària


 

Arco i Miniarco 

Joc didàctic autocorrectiu. Es pot treballar diferents continguts matemàtics com càlcul, figures i formes, ...

Educació infantil i primària