Matemàtica‎ > ‎

Mesura

Les fitxes del material han estat elaborades pel grup de treball FIROMATICAL del Berguedà. 
També s'inclou les fitxes del material del grup de treball  Material Manipulatiu Matemàtic Anoia, coordinat per Jordi Payró i Catalá, mestre i professor de matemàtiques, i dinamitzat pel CRP de l'Anoia.

 

Roda mètrica

Aparell per a mesurar longituds grans al terra. Una volta de la roda és un metre.

Educació primària i secundària
Fitxa del material
 

Teodolit

Instrument de mesura d'angles. Amb altres eines auxiliars pot mesurar distàncies i desnivells

Educació secundària i batxillerat
Fitxa del material
 

Calibrador gegant

Instrument per mesurar gruixos i les dimensions exteriors d'objectes grans. Està graduat des d'un mil·limetre fins a un metre.

Educació primària

Fitxa del material
 


Peu de rei / calibrador 

Permet fer lectures precises de gruixos, diàmetres exteriors, interiors i profunditats de diferents peces.

Educació primària i secundària
 Mesurador angular

Consisteix en dues peces encaixades, ia amb forma de pinça. Una de les dues peces està graduada per fer circumferències de diàmetre comprès entre 10 i 32 cm de radi. també disposa de dues petites finestres per a la lectura d'angles (obertura esquerra) i per a mesures de longitud (obertura dreta).

Educació primària i secundària
 
 


Clinomètre
 
Aparell que serveis per mesurar angles. Bàsicament utilitzat per familiaritzar-se amb la trigonometria i calcular alçades a partir de l'angle que forma l'esmentat objecte amb el terra.

Educació secundària
Fitxa del material
 


Balança

Material per treballar conceptes de mesura, equivalència líquid-pes. Les cubetes serveixen tant per a materials líquids com per a sòlids i estan marcades en graduacions de 100 cm3.

Educació primària


 

Romana

Balança portàtil de ferro formada per una barra graduada, tres ganxos i un pes.

Educació primària i secundària


 
 


Clisímetre

Instrument per a determinar la diferència de nivell entre dos o més punts de terrenys molt inclinats, o bé per a traçar sobre el terreny una recta de pendent determinat.

Educació secundària i Batxillerat

 
 


Goniòmetre

Instrument per a mesurar angles consisitent en un semicercle graduat en graus sexagesimals i en precisió d'un grau, al centre del qual va unit va unit un regle de 10 cm.

Educació primària i secundària 
 

Curvímetre

Aparell per determinar distàncies sobre plànols, mapes, ...

Educació primària i secundària
 

 
Comptador manual

Instrument per comptar manualment un conjunt d'objectes.

Educació primària i secundària 
 

Brúixola

Instrument d'orientació, amb una agulla imantada i una esfera on hi ha marcats els punts cardinals i la graduació sexagesimal. A un costat hi ha un visor on es pot llegir la graduació.

Educació primària i secundària
 
 


Brúixola especial

Instrument d'orientació, amb una agulla imantada i una esfera on hi ha marcats els punts cardinals i la graduació sexagesimal. Disposa d'un sistema d'ajustament de declinació, de clinòmetre i de limbe graduat

Educació secundària
 
 

Clinòmetre

Aparell per mesurar l'angle respecte la vertical de certs elements (torres, arbres, pals, ...)

Educació secundària
 
 

Decímetre cúbic desmuntable

Peces de fusta que muntades formen 1 decímetre cúbic.

Educació primària
 

 
Estimator (mesurador sonor)

Aparell electrònic per mesurar ràpidament distàncies compreses entre 60 cm i 10 m, sempre de manera aproximada, utilitzant la tecnologia dels ultrasons.

Educació primària i secundària
 
 

Nivell

Instrument allargat amb dos tubs plens d'aigua acolorida que permet comprovar la horitzontalitat i verticalitat d'un pla.

Educació primària i secundària 
 

Escalímetre

Regle triangular amb sis escales

Educació primària i secundària

 
 

Escalímetre de butxaca

Conjunt de 5 regles, graduats a diferents escales, que es poden obrir en forma de ventall

Educació primària i secundària
 
 
Cinta mètrica / cinta pi

Cinta de doble cara, per una banda graduada en centímetres i per l'altra en divisions de 3,14

Educació primària i secundària
  
 
 

Metre de paleta

Instrument amb peces de 20 cm. de fusta, articulades, amb una longitud de 2 metres. el metre està graduat per les dues bandes.

Educació primària i secunfdària


 
Mesures de capacitat

Recipients cilindrics de plàstic i amb dos agafadors. Expressen la capacitat en cm3: 1000 cm3, 500 cm3, 250 cm3 i 125 cm3

Educació primària i secundària
 
 

Mesures de capacitat

Recipients cilindrics de plàstic i amb nansa per a mesurar líquids. Expressen la capacitat en litres: 2 litres, 1 litre, 1/2 litre, 1/4 delitre i 1/8 de litre.

Educació primària i secundària
 
 

Mesures de capacitat

Cinc recipients de plàstic transparents de diferents formes i alçades graduades en  cm3. Quatre són de capacitat màxima de 1000 cm3 / 1 litre i una de capacitat màxima de 500 cm3.

Educació primària i secundària
  
 
 
Rellotges 

Treballar les hores

Educació primària