Matemàtica‎ > ‎

Espai i forma

Les propostes de treball han estat elaborades pel grup de treball   Material Manipulatiu Matemàtic Anoia, coordinat per Jordi Payró i Catalá, mestre i professor de matemàtiques, i dinamitzat pel CRP de l'Anoia.

 

Maxi-coloredo

Mosaic amb dos suports rígids i botons grossos de colors que encaixen.
Es poden fer 18 models diferents, més altres de lliures. També es poden fer sèries de colors.

Educació infantil.

 
Géomosaïque (4 unitats)

Joc compost per peces de plàstic de diferents formes i colors per encaixar sobre una base perforada transparent.  Té 8 plantilles amb models per reproduir. A més permet figures de lliure creació.

Educació infantil i Cicle Inicial

 


Mosaicolor (3 unitats)

Joc que conté un suport amb forats (190x250 mm), 12 models diferents i 320 xinxetes de quatre colors: vermell, groc, verd i blau. Serveix per treballar la situació a l'espai creant  motius decoratius seguint els models donats o fent servir la seva imaginació. El joc té les peces (xinxetes) petites,

Cicle inicial 

 


Joc de construcció 

Joc de construcció amb peces de plàstic i semblant a un "mecano" bastant simple.
Conté algunes làmines amb imatges de models de construccions. 

Educació infantil i Cicle inicial
 


Màgic mosaic 

El joc conté un suport de forma hexagonal, peces en forma de trapezi de 4 colors diferents: vermell, verd, blau i groc; i un llibret amb diferents models per reproduir (tesseles). També hi ha models de la mida exacta del suport, es tracta que reprodueixin les diferents tesseles, relacionant les trames amb els colors corresponents (cada trama un color). Aquesta relació trama- color pot  ser lliure o bé donada pel mestre.
Serveix per treballar la situació espacial i la creativitat.

Educació primària

Multilink (10 bosses)

Material de construcció, observació i anàlisi de l’espai. Són bosses de cubs de 2x2 cm encaixables i de 10 colors diferents. Serveix per treballar diferents apartats de la geometria: perímetre, superfície, volum, transformacions geomètriques, relacions geomètriques i situació en l’espai. Conté instruccions i una guia didàctica.

Educació infantil i  educació primària

Propostes de treball

 

Creator (5 bosses)

Material compost de figures geomètriques planes (triangles equilàters, quadrats i pentàgons regulars) de diferents colors, encaixables, per construir cossos geomètrics, fer mosaics i descomposicions.

Educació infantil, Primària i SecundàriaVolumes a construire

Joc compost per tubets de tres mides i colors diferents i nusos o encaixos de 2-3-4 pius mòbils. És un joc que permet construir figures geomètriques en el pla i en l'espai. Serveix per construir polígons i poliedres (regulars i irregulars). Conté il·lustracions per a construcció de volums i una guia amb proposta d'exercicis.

Educació primària
Pentomino (3 unitats)

Joc compost de 12 peces de formes diferents, però totes elles de la mateixa superfície, que equival a cinc unitats. Serveix per construir models de figures planes i trobar relacions geomètriques entre elles, descobrir nous models geomètrics conservant algunes característiques i variant-ne d'altres (perímetre, àrea, volum, forma, …), fer transformacions geomètriques del pla (simetries, translació, girs) i comparar i classificar figures geomètriques per diversos criteris. 

Cicle superior de primària i secundària

 


Geoplà

Són una planxa quadrada, on hi ha una sèrie de claus o pivots col·locats de forma quadrada o circular, Per fer-los servir calen gomes elàstiques preferentment de diferents colors. Serveix per treballar la geometria plana: figures lineals i planes, elements de les figures geomètriques, relacions geomètriques i transformacions geomètriques del pla. També es pot utilitzar com a joc creatiu.

Educació primària

 


Tangram xinès (9 unitats)

Trencaclosques d'origen xinès, que consta de set peces obtingudes de la descomposició d'un quadrat. Conté una guia i fulls amb models per a reproduir.

Serveix per  construir i/o transformar models amb figures planes, reproduir diferents figures conservant l'àrea, fer transformacions geomètriques del pla i fer comparació i transformació de figures geomètriques per diversos criteris.

A partir de Cicle Mitjà
    
 Organicubes (2 unitats)

Material de construcció, observació i anàlisi de l’espai (48 peces). Es tracta de reproduir amb les diferents peces els models de les fitxes que hi ha a l’interior, o construccions lliures. Aquestes peces també es poden fer servir per fer algunes de les activitats proposades pel Multilink.

Educació infantil 
 Structuro

32 cubs, amb cares oposades del mateix color: blau, vermell I groc.  90 fitxes organitzades en quatre sèries: A, B, C i D, amb un ordre creixent de dificultat. 
Desenvolupa la capacitat d'abstracció mitjançant una progressió metòdica d'activitats. Consisteix en reproduir en volum les imatges vistes en perspectiva impreses a les làmines.

Educació primària

 Zone System

Joc compost d’esferes amb diferents encaixos i varilles de diferents mides i formes d’encaixar per construir figures (tridimensionals).

Permet: Utilitzar les figures per treballar amb les bombolles de sabó, construir figures planes i tridimensionals, construir una figura d’un determinat nombre de cares de múltiples maneres diferents, treballar la perspectiva i estructures. conté una guia

Educació Secundària.     Tridijoc 

Joc format per peces de fusta de diferents formes i colors que permet fer construccions amb volum. Conté una guia.

A partir de 3 anys 

 

Poliedros regulares 

Joc per construir els cinc poliedres regulars: tetràedre, cub, octàedre, dodecàedre i icosàedre.

Educació primària i secundària

 

Bloques lógicos

Peces de fusta de quatre formes diferents: quadrat, cercle, triangle i rectangle, cada forma està en tres colors: groc, vermell i blau i dues mides:gran i petit. Es poden fer sèries i agrupacions amb una o més condicions,

Educació infantil i primària

 

 Cubs amb formes

Cubs amb les cares de diferents formes i colors. Targes amb models per reproduir

Educació infantil i primària

Jeu du miroir

Joc de reflexió i creació per treballar les transformacions a partir dels miralls.

Educació primària
 
Trigonometria

Joc de cartes per practicar les funcions trigonomètriques

Educació secundària


 
Heinevetters Symbol-Mengentrainer

Joc autocorrectiu per practicar la lògica de conjunts

Educació primària

 

Metre cúbic

Material per a la representació espacial del metre cúbic com a mesura
universal del sistema mètric. Els cubs de les puntes són de pi i les 
barres de plàstic.

Educació primària 
 
Figures geomètriques- Descomposició

Caixa amb 11 peces geomètriques: cub; cilindre; con; prisma amb base triangular, quadrada,pentagonal, hexagonal; piràmide amb base triangular, quadrada, pentagonal i hexagonal.
 A l'interior hi ha el desenvolupament volumètric de la peça per veure-ho en dues dimensions. Costat del cub 10'5 cm.

Educació primària i secundària

 
 Figures geométriques- Volums

Conjunt de 15 poliedres buits de parets transparents. Els interiors es poden omplir amb sorra, arròs o qualsevol altre material similar per establir quantitativament les equivalències. Costat del cub 10'5 cm.

Educació primària i secundària