Llengües 
El petit Príncep 

A qui va adreçada
Primària i Secundària

Descripció 

Facilitar als docents eines i recursos per treballar aquesta obra a l'aula
Qüestionari de valoració

 


Anglès

A qui va adreçada
Primària

Descripció
Es tracta d’una selecció de llibres i CD’s molt atractius per treballar l’anglès a tots els nivells de primària. El material està classificat en 3 maletes, una per cada cicle. Útil per introduir nou vocabulari i reforçar estructures gramaticals.
A la maleta de CM i CS hi ha un gran ventall de llibres per treballar socials i naturals.
Es pot fer el préstec de tota la maleta o de llibres individualment.

Qüestionari de valoració
 
 Jocs d'anglès 

A qui va adreçada
Primària

Descripció 

Qüestionari de valoració

 


Poesia

A qui va dirigida
Primària

Descripció
La maleta pretén acostar la poesia a l'alumnat i proporcionar recursos en el procés de  producció de poemes.
Hi trobarem un recull  de llibres i CD’s per treballar diferents tipus de poesia. Classificat per nivells (Cicle Inicial, Cicle Mitjà i  Cicle Superior)  i  amb les seves respectives propostes didàctiques.

Qüestionari de valoració                                                                                                                                                                                                      Més informació
 


Acali

A qui va adreçada
Educació infantil i primària

Descripció
Consta de 2 maletes:
  • Maleta de 3 a 8 anys 
  • Maleta de 9 a 12 anys
Selecció de llibres recomanats d'autors catalans i universals. Hi ha tots els generes i tipologies de literatura infantil i juvenil: coneixements, imaginació, contes populars i tradicionals d'autors actuals, crònica narrativa, novel·la, poesia i teatre.


 

Maletes de lectura

A qui va adreçada
Primària i Secundària

Descripció 

Selecció de llibres de lectura infantil i juvenil

Qüestionari de valoració                                                                                                                                                                                                   
Més informació

 Central lletrera

A qui s'adreça
Educació infantil i cicle inicial

Descripció 
La Central Lletrera vol fomentar i desenvolupar la capacitat creativa del llenguatge i arribar on el llenguatge deixa de ser simplement una eina de comunicació i  coneixement.
Facilita elements per construir i manipular les lletres com si fossin objectes amb els quals explorar les possibles associacions que fan del llenguatge un sistema obert.
Amb forma de camió, un cop desmuntada, esdevé una fàbrica estructurada en cinc parts:
Vista panoràmica: una pancarta de roba introdueix els nens en el món de les lletres.
Tallers de Construcció: peces de mecano de plàstic, arquitectura de escuma i de cartró per a construir lletres, paraules, cal·ligrames, rètols.
Gabinet de Decoració: creació de lletres divertides o animades amb adhesius, joc de tampons, caixetes amb objectes diversos.
Cadenes de Muntatge: joc de monosíl·labs, joc de jeroglífics, cal·ligrames en relleu.
Departament Secret: escriure missatges en clau amb rodes de missatges secrets i tinta invisible.
Cedida per la Fundació “La Caixa”.

Qüestionari de valoració                                                                                                                                                                                                     Més informació

 Francès

A qui va adreçada
Secundària

Descripció 
L’editorial Santillana - français en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, ens han fet arribar una maleta amb dotze lectures en llengua francesa.
A la maleta s'inclou un "Journal de bord", a on es convida al professorat a escriure l'experiència i les activitats realitzades amb el seu alumnat. També un CD amb el "Projet lecteur" amb activitats per fer abans, durant i després de la lectura.


 Còmic

A qui va adreçada
Primària i Secundària

Descripció 
La maleta conté una proposta didàctica per a l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, estructurada en set apartats:
• Activitat prèvia. Definició del mitjà i dels  trets distintius.
• Història del còmic.
• La vinyeta. Formes i grandàries. Planificació. Composició. Perspectiva.
• Els personatges. Les Expressions facials I el  moviment del cos.
• Els textos i els símbols gràfics.
• El muntatge. Transicions entre vinyetes. Les el·lipsis. Procés de realització.
• Bibliografia.

A més dels dossiers escrits, hi ha la informació en suport magnètic en un CD, en format *.pdf i *.doc per si voleu modificar o adaptar alguna activitat; així com un Power Point amb una breu història del còmic.

També hi trobareu materials de suport, com ara:

  • Còmics de diversos gèneres, formats i èpoques.
  • Un ninot articulat per treballar el moviment dels personatges.
  • Una pissarra blanca i un retolador per dibuixar

Qüestionari de valoració                                                                                                                                                                                                Més informació