Educació artística

 
Expressart 

A qui va dirigida
Educació infantil, primària i secundària

Descripció 
Aquest projecte està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per realitzar a l’aula amb l’ajuda d’uns  materials (objectes tridimensionals, imatges i textos) allotjats dins una caixa.
L’objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les obres i puguin establir un diàleg amb elles, partint de la pròpia experiència, estimulant el respecte i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació i experimentació.

Qüestionari de valoració                                                                                                                                                                                                           Més informació

 
Còmic

A qui va adreçada
Primària i Secundària

Descripció 
La maleta conté una proposta didàctica per a l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, estructurada en set apartats:
• Activitat prèvia. Definició del mitjà i dels  trets distintius.
• Història del còmic.
• La vinyeta. Formes i grandàries. Planificació. Composició. Perspectiva.
• Els personatges. Les Expressions facials I el  moviment del cos.
• Els textos i els símbols gràfics.
• El muntatge. Transicions entre vinyetes. Les el·lipsis. Procés de realització.
• Bibliografia.

A més dels dossiers escrits, hi ha la informació en suport magnètic en un CD, en format *.pdf i *.doc per si voleu modificar o adaptar alguna activitat; així com un Power Point amb una breu història del còmic.

També hi trobareu materials de suport, com ara:

  • Còmics de diversos gèneres, formats i èpoques.
  • Un ninot articulat per treballar el moviment dels personatges.
  • Una pissarra blanca i un retolador per dibuixar.
Qüestionari de valoració                                                                                                                                                                                                      Més informació