Ciències‎ > ‎

Coneix-me Pedraforca

Contingut de la maleta

 1 Guia didàctica
 2 Dossier auca i llegenda
 3 Caixa de roques que conté¨
- 10 roques numerades
- taula amb breu descripció dels exemplars
- 1 guia de clau dicotòmica
- Esquema de les característiques dels tres grans tipus de roques
 4 4 claus dicotòmiques circulars
 5 4 simuladors de moviment de la tectònica de plaques (3 peces cada un)
 6 4 pissarres magnètiques
 7 4 caixes amb símbols imantats d'elements antròpics, biòtics i físics (estudi del paisatge)
 8 4 perfils del Pedraforca quadriculat en una graella
 9 4 perfils del Pedraforca desmuntables per l'estudi de formació de la muntanya
 10 4 marcs per mesurar les alçades dels estatges de vegetació
 11 Dossier per a l'alumnat
 12 Carpeta amb fulls de valoració de la maleta
 13 2 brúixoles