4. CFP: Grau mitjà

(EE10) Instal·lacions elèctriques
(AG10) Gestió administrativa
(0601) Comerç (LOGSE)

M01: Automatismes industrials
C01: Op. d'emmagatzematge

M02: Instal·lacions elèctriques interior
C02: Tèc. de marxandatge

M03: Instal·lacions de distribució
C03: Aparadorismes i publicitat
M04: Infraestructures com.s de teleco. en habitat.
C04: Tèc. de vendes

M05: Instal·lacions domòtiques
C05: Activitats de venda

M06: Instal·lacions solars fotovoltaiques
C06: Adm. i gestió p.e. comer.

M07: Màquines elèctriques
C07: Apli. informàtiques

M08: Instal·lacions elèctriques especials
C08: Llengua estrangera

M09: Electrònica
C09: Formació i or. laboral

M10: Electrotècnia M10: Empresa i administració
C10: Formació en C. Treball

M11: Formació i orientació laboral
M11: Empresa a l'aula
C11: Síntesi
M12: Empresa i iniciativa emprenedora
M12: Formació i orientació laboral
 
M13: Anglès tècnic
M13: Formació en Centres de Treball
 
 
Curs 14/15: Temporització de les UF
 
 Criteris d'avaluació generals EE10    
 Curs 16/17: Temporització de les UF