7. Ensenyaments esportius

CFP Grau mitjà: Cicle inicial - Bloc comú ( 1r Quatrimestre)

MEE01: Bases del comportament esportiu

MEE02: Primers auxilis

MEE03: Activitat física adaptada i discapacitat

MEE04: Organització esportiva 

(Cicle inicial - Bloc específic) Busseig esportiu amb escafandre autònom. (2n Quatrimestre)
(Cicle inicial - Bloc específic) Vella amb aparell fix i lliure           
MEE05: Entorn natural del busseig esportiu
MEE05: Formació tècnica

MEE06: Org. d'activitats de descob. i conduc. de busseig esportiu
MEE06: Seguretat de navegació i conservació del material

MEE07: Conducció subaquàtica
MEE07: Metodologia de la vela i la iniciació a la competició

MEE08: Formació ptàctica    
MEE08: Formació pràctica    

  (Cicle final - Bloc comú) Vella amb aparell fix i lliure (2n Quatrimestre)         

  MEE01: Bases de l'aprenentatge esportiu
  MEE02: Bases de l'entrenament esportiu
  MEE03: Esport adaptat i discapacitat
  MEE04: Organització i legislació esportiva
  MEE05: Gènere i esport
  (Cicle final - Bloc específic) Verlla amb aparell fix i lliure (2n Quatrimestre)      

  MED-C201: Bases de l'aprenentatge esportiu
  MED-C202: Bases de l'entrenament esportiu
  MED-C203: Esport adaptat i discapacitat
  MED-C204: Organització i legislació esportiva
  MED-C205: Gènere i esport