6. CFP Grau superior (DUAL)

(HTF0dual) Màrqueting comercial, turístic i cultural (LOE)
(QUA0) Química industrial 
(LOE)          
 M01: Estructura del mercat turístic


 M02: Destinacions turístiques


 M03: Serveis d'informació turística

M04: Protocol i relacions públiques


M05: Recursos turístics


M06: Processos de guia i assistència turística


M07: Disseny de productes turístics
M12: Empresa i iniciativa emprenedora


M13: Projecte de guia, informació i assist. t. M10: Manteniment electromecànic en ind. de procés


M14: Formació en centres de treball M11: Formació i orientació laboral


 Anglès 1r i 2n curs
M12: Empresa i iniciativa emprenedora 
 
 Anglès 3r curs M13: Anglès tècnic
 

M14: Projecte d'indústries de procés químicM15: Formació en centres de treball


                                                                                M16: Projecte de producció de cervesa