1. ESO

1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
CN :Bio/Geo  i  Fi/Qui
Educació Física  - Vela

Ètica                Mates 2n PIM          
 Mates1r  PIM     Emprenedoria
 
 Mates 3r  PIM


 
 
 


 AULA OBERTA
    Criteris generals 
     
Cultura religiosa     Emprenedoria

                                                                                                                                                                             Alemany