El Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC) és un servei de suport, assessorament i formació als centres educatius ordinaris d’infantil, primària i secundària sostinguts amb fons públics en relació a la problemàtica que planteja l’alumnat amb trastorns de comportament, autisme i trastorns mentals.El CRETDIC de Barcelona ciutat està adscrit al Centre d’Educació Especial Vil·la Joana, institució  que té una llarga
trajectòria en l’atenció a infants i adolescents amb trastorns mentals, del desenvolupament, autisme  i alteracions greus del comportament.