SUPORT ÀREA TIC-TAC A BARCELONA COMARQUES - 934816000

Gestor TIC: Adolf Ariño aarino@xtec.cat - ext. 5319
Assessora TAC: Marta Folguera Grau - mfolguer@xtec.cat - ext. 5317

atic_com.ensenyament@gencat.cat