Presentació
   


“Conte per relleus” és una activitat d’animació lectora adreçada als alumnes de 4t i 5è de primària de les escoles Ruiz Amado, Joana d'Empúries i El Bruel de Castelló d’Empúries, que s'emmarca dins del PEE de Castelló d'Empúries.
La idea original del projecte s’ha extret de l’activitat “El cove de les paraules”, que es troba inclosa dins el Pla lector de Salt.  
Per portar a terme aquest projecte comptem amb la col·laboració de l'escriptora Mariona Masferrer (www.marionamasferrer.com)


Objectius generals de l’activitat:

 • Fomentar l’hàbit lector i ajudar els nostres alumnes a descobrir i a valorar el plaer de la lectura.

 • Desvetllar el gust per l’escriptura creativa.

 • Apropar els alumnes al món de la narrativa creativa amb la col·laboració d’una escriptora.

 • Estimular l’ús de metodologies més actives i significatives per a l’alumnat.

 • Establir dinàmiques de treball col·laboratiu i en xarxa entre les escoles del municipi.

 • Treballar conjuntament entre centres educatius d’una manera coordinada, introduint la tecnologia del google sites, per tal que el treball desenvolupat sigui visible en el mateix moment i des de qualsevol lloc.

Dinamització de l’activitat:

 • Duració de l’activitat: d'octubre – abril

Dinàmica de treball seguit durant els cursos 2011-12 fins al 2015-16:

Nivell educatiu: 4t de primària

  • Lectura del conte Samba Bun daw de la Mariona Masferrer i Ordis.

  • Treball a les aules de 2 capítols per setmana.

  • Lectura per als altres: els alumnes de 5è que van escriure el conte el curs passat (continuació del conte d'en Samba) aniran a llegir el seu conte als alumnes de 4t. Es repartiran els capítols entre els alumnes i alumnes de 5è que hauran d'assajar i preparar la lectura. Temporització aproximada: 3 setmanes.
  • Preparació entrevista escriptora.

  • Trobada alumnat de 4t amb l’escriptora:

   • Presentació de l’escriptora

   • Retorn del treball fet a l’aula.

   • Entrevista

   • Anàlisi estructura conte.

   • Presentació del projecte:

     • Proposta d’escriure un conte conjunt

     • Dinàmica de treball que se seguirà

     • Google sites i calendari

     • Personatges, trama....

  • Participació en l’escriptura conjunta, tot respectant el calendari de treball (10 setmanes).

Escriptura del conte conjunt

El funcionament de l’activitat és el següent:

 • És molt important que cada centre respecti la setmana que li pertoca ja que si no trencarà la dinàmica.

 • Cada escola disposarà d’una setmana per redactar la seva part.

 • L’activitat es desenvoluparà a través d’un document compartit de google i del google sites, on hi haurà un apartat destinat al conte.

 • Cada grup de 4t escriurà un capítol del conte i en farà la il·lustració. Extensió aproximada: una pàgina o pàgina i mitja.

 • L’inici del conte anirà a càrrec de l’escriptora que el penjarà al Google Sites, després continuarà el conte un grup d’una escola i després una altra i així fins que hagin escrit tots els grups. Entre escola i escola, l’escriptora farà un paràgraf per lligar bé el conte. Cada grup escriurà 2 capítols.

 • En acabar el conte, cada grup farà una proposta d'il·lustració per a la portada. Es farà la tria de la portada definitiva per a l'edició del conte.

 • Trobada final amb l'escriptora i tot l'alumnat per fer la presentació del conte.
Dinàmica de treball seguit durant el curs 2017-18 
Nivell educatiu: 5è de primària
La dinàmica serà la mateixa que la dels anys anteriors amb la diferència que el projecte s'ha passat a 5è i s'ha partir d'un nou conte escrit per la Mariona Masferrer i Ordis i il·lustrat per en Sergi Moreso. El nou conte es titula Marianna d'Aiguaviva.
Subpàgines (1): Crèdits