La cèl·lula i els éssers vius

Introducció

La cèl·lula. Funcions vitals. Parts de la cèl·lula.


Cèl·lula vegetal i animal. Éssers unicel·lulars i pluricel·lulars. Teixits, òrgans i aparells.


Funcions vitals dels éssers vius. La classificació dels éssers vius.


Els virus, les moneres, els protists i els fongs.


Els altres regnes


Per saber-ne més...Comprova el que saps!


Comments