Presentació

Els materials que us presentem en aquest site han estat elaborats pel Grup de Treball Coneguem l’entorn del Pla de Formació de Zona de La Selva II durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013.

Una proposta pensada per conèixer l’oferta lúdica i cultural de Lloret de Mar, Blanes, Tossa de Mar, … que ofereix una guia interdisciplinar per al professorat d'ensenyament secundari de diverses àrees, per poder oferir sortides properes i molt econòmiques que permetin participar a tot l’alumnat del centre. 

MATERIALS


Objectius:

1. Proporcionar formació i coneixement de l’entorn als docents per aconseguir el màxim de participació de l’alumnat, atès el context econòmicocultural. 

2. Ajudar a situar al professorat nouvingut (40% aproximadament).

3. Facilitar l’organització i gestió de les sortides.

4. Crear un dossier de fitxes-guia de sortides a l’entorn, on hi haurà el treball d’activitats per competències.


Continguts de les fitxes per treballar les sortides:

- Àrea/ Àrees
- Curs i grup
- Trimestre
- Objectius
- Activitats d'aprenentatge 
- Competències bàsiques treballades
- Temporització de la jornada
- Recursos necessaris
- Metodologia
- Responsable sortida
- Professorat participant
- Valoració
- Observacions