Presentació


El currículum de competència digital COMPETIC s'ha regulat mitjançant la RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres i aules de formació de persones adultes, que depenen del Departament d’Ensenyament.

El currículum de competència digital COMPETIC és una adaptació a l'ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts de les competències digitals detallats en l’annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Ordre ENS/290/2013, de 12 de novembre de 2013, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l'educació de persones adultes i els certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults. (DOGC núm. 6614, de 2.5.2014)

 Projectes curs 2015-2016


https://drive.google.com/file/d/0B9_iSNukZkAyTnZPS0c3VEoyak0/view?usp=sharing COMPETIC inicial

 COMPETIC 1

 COMPETIC 2 

 COMPETIC 3- C4. Tractament de la informació escrita

 COMPETIC 3- C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

 COMPETIC 3- C6. Tractament de la informació numèrica 

 COMPETIC 3- C7. Tractament de les dades

 COMPETIC 3- C8. Presentació de continguts


http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0016/5b73dab6-16de-4f31-a256-0c6466da86ce/Orientacions-per-a-la-realitzacio-dels-projectes-COMPETIC-del-curs-2014-2015.pdf Orientacions per a la realització dels projectes COMPETIC


 Projectes curs 2014-2015


https://drive.google.com/file/d/0B9_iSNukZkAyTnZPS0c3VEoyak0/view?usp=sharing COMPETIC incial

 Orientacions per a l'alumnat COMPETIC inicial

 COMPETIC 1

 Orientacions per a l'alumnat COMPETIC 1

 COMPETIC 2 

 COMPETIC 3- C4. Tractament de la informació escrita

 COMPETIC 3- C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

 COMPETIC 3- C6. Tractament de la informació numèrica 

 COMPETIC 3- C7. Tractament de les dades

 COMPETIC 3- C8. Presentació de continguts


 Orientacions per a la realització dels projectes COMPETIC del curs 2014-2015 Projectes curs 2013-2014
 

 COMPETIC incial

 COMPETIC 1

https://drive.google.com/file/d/0B9QVzku9lKDZNk5aM3RyaW1TLWM/view?usp=sharing COMPETIC 2 

https://drive.google.com/file/d/0B9QVzku9lKDZbGU5eWlzVURvYUk/view?usp=sharingCOMPETIC 3- C4. Tractament de la informació escrita

https://drive.google.com/file/d/0B9QVzku9lKDZcy05Nm81OTJqQmM/view?usp=sharing COMPETIC 3- C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

https://drive.google.com/file/d/0B9QVzku9lKDZYXltY0d1XzFoQ1U/view?usp=sharing COMPETIC 3- C6. Tractament de la informació numèrica 

https://drive.google.com/file/d/0B9QVzku9lKDZc29CaldqbXM4UnM/view?usp=sharing COMPETIC 3- C7. Tractament de les dades

https://drive.google.com/file/d/0B9QVzku9lKDZSUFESGt3WWZxNHM/view?usp=sharing COMPETIC 3- C8. Presentació de continguts

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons

Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults
Departament d'Ensenyament. Generalitat de CatalunyaAutoria contingut:
Azucena Vázquez Gutiérrez
Esther Subias Vallecillo