Dividim

Ara que ja sabem multiplicar bé i les taules, aprendrem a dividir.

La Divisió és l'operació matemàtica inversa a la multiplicació i consisteix en trobar quantes vegades un número està contingut en un altre.

Per exemple: Quantes vegades el nombre 3 està contingut dins del nombre 15? . Dividiríem 15 entre 3 i ens donaria 5. Perquè quan multipliquem 3 x 5= 15

      Els termes de la divisió

                           


PER PRACTICAR
                  
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1572&IdTipoJuego=8

  


       

JOCS DE DIVIDIR
  
  
   
 Comments