INS Vilafant

   Referents de centre:

    Curs 2014-15: Francesca Dot, Montse Juanola, Cristina Mallol, Lídia Canet, Isabel Grabuleda, Esther Pagès   
    Curs 2015-16: Francesca Dot, Montse Juanola, Cristina Mallol, Lídia Canet, Isabel Grabuleda, Esther Pagès
    Curs 2016-17: Francesca Dot, Montse Juanola, Cristina Mallol, Lídia Canet, Isabel Grabuleda, Esther Pagès
    Curs 2017-18: Francesca Dot, Montse Juanola, Cristina Mallol, Esther Pagès
     Curs 2018-19: Montse Juanola, Cristina Mallol, Lídia Canet, Esther Pagès, Sílvia Serradell

   Professorat acompanyant dins del centre: Sílvia Serradell

   Introducció: El Club de Lectura de l’INS de Vilafant neix per donar resposta a la demanda de professors i alumnes de crear un espai comú de lectura per compartir experiències i vivències. Es pretén començar fent una trobada per trimestre, amb la lectura de llibres tant en català com en castellà o anglès i treballar així la transversalitat.


   Projecte marc:
   
     Introducció:

     El Club de Lectura de l’INS de Vilafant neix per donar resposta a la demanda de professors i alumnes de crear un espai comú de lectura per compartir experiències i vivències. Es pretén començar fent una trobada per trimestre, amb la lectura de llibres tant en català com en castellà o anglès i treballar així la transversalitat. El que es vol afavorir és el contacte entre alumnes de diferents nivells a partir d’un eix comú com és la lectura d’obres que puguin entendre i compartir sense necessitat d’adaptacions.

     La posada en comú amb autors, il·lustradors, persones que puguin aportar la seva experiència tant com a lectors com a difusors de l’obra també serà rellevant. La lectura esdevé eix vertebrador perquè pot dur-se a terme a casa o a l’espai in situ de l’institut.  

     Objectius:

     Tenint en compte les experiències prèvies en altres instituts l’objectiu primordial serà consolidar un club de lectura amb lectors fidels. A banda es relacionen altres objectius no menys importants:

  • Incentivar i/o consolidar el gust per la lectura.
  • Fer descobrir noves temàtiques i gèneres.
  • Crear un espai de debat i discussió al voltant d’un llibre.
  • Afavorir la comunicació internivells  i intergeneracional: alumnes de diferents cursos i professors.
  • Buscar un entorn complementari i transversal a la lectura: música, teatre, monòlegs, gastronomia, disfresses…

     Contextualització en el centre:

     Des de fa diferents cursos els departaments de català i castellà han dotat de llibres la biblioteca, a banda del pressupost que se’n deriva des de direcció. Això ha permès, en molt poc temps, gaudir de les últimes novetats en literatura juvenil atès que aquest és el principal  usuari. Els alumnes veuen recompensada la lectura voluntària amb una puntuació addicional a finals de trimestre. Això ha permès copsar un interès real per fomentar el club de lectura que enguany s’endega.

 

   Edicions: 

  CURS 2018-19 
 1r Trimestre
29 Octubre 2018
 2n Trimestre
18 Desembre 2018
3r Trimestre 
19 Març 2019
 

 
 Vegeu el resum de la sessió aquí

Vegeu el resum de la sessió aquí
 
 Vegeu les fotos del Club aquí
Vegeu les fotos del Club aquí
   CURS 2017-18 
 1r Trimestre
20 Desembre 2017
 2n Trimestre
Febrer 2018
3er Trimestre 
Abril 2018
 

  
 Vegeu el resum de la sessió aquí

  
 Vegeu les fotos del Club aquí  
 CURS 2016-17  
 1r trimestre
2 Novembre 2016
 2n trimestre
24 Febrer 2017
 3r trimestre
5 Maig 2017
  
 Obre el resum de la sessió Obre La casa sota la sorra - Resum sessió Obre Barrabum-Resum sessió
Vegeu les fotos del Club aquí
 
 Vegeu les fotos del club aquí Vegeu les fotos del club aquí


  Curs 2015-16 
 1r Trimestre
27 d'octubre

2n Trimestre
3 febrer 2016

3er Trimestre
maig 2016

 
 
 
 Obre resum de la sessió The Legend of the Sleepy Hollow
Obre resum de la sessió Noel et busca No s'ha pogut desenvolupar la sessió per causes alienes a l'organització
Vegeu les fotos del club aquí
Vegeu les fotos del club aquí  
 Curs 2014-15 (Inici club de lectura, 2n Trimestre)
 
 2n Trimestre
3 febrer 2016
 3er Trimestre
14 maig 2016
 
 
 Obre resum de la sessió El violí d'Auschwitz Obre resum de la sessió El mestre de dibuix aquí
 Vegeu les fotos del club aquí Vegeu les fotos del club aquí