Publicacions

Aquí trobareu les principals publicacions en que han intervingut les autores del lloc.
 

MONOGRAFIES

  

 


 


  BLASCO, Anna ; DURBAN, Glòria  (2011).  La competència informacional: del currículum a l'aula..

Barcelona: Publicacions de Rosa Sensat. Dossiers; 72.

 

 

DURBAN ROCA, Glòria (2010). La biblioteca escolar, hoy. Un recurso estratégico para el centro. Barcelona: Graó. Colección Biblioteca de aula; 273.

 

DURBAN ROCA, Glòria (2010). La biblioteca escolar, avui. Un recurs estratègic per al centre. Barcelona: Graó. Col·lecció Graó general; 175

  

 

ARTICLES

 


   DURBAN ROCA, Glòria. (2010).  "Biblioteca escolar y cultura digital". 

Revista de literatura. Primeras notícias, núm 248.

 

 

DURBAN ROCA, Glòria. (2010).  "Recursos digitales y biblioteca escolar. La posibilidad de ser más útil que nunca en los centros educativos".

Mi biblioteca, núm 21.  pag.64-70.


BLASCO, Anna;  Giné, M. José, Espuny, Cinta; Serra, Joan ;  Cid, M. José  (2009) La competència informacional des de la biblioteca escolar"

Guix: Elements d'acció educativa,  Nº. 35

 Monogràfic Biblioteques escolars puntedu, págs. 25-32

 

DURBAN ROCA, Glòria. (2009) "Competencia informacional i currículum".

Guix. Elements d'acció educativa, núm.352 p.77-82.

 

 DURBAN ROCA, Glòria; Cano, Ángela. (2009) "Creación de personajes históricos. Comprender y producir información para aprender ciencias sociales".  En Tratamiento de la información y competencia digital.

Aula de innovación educativa, núm.181. p.27-30.

 

 

DURBAN, Glòria ; SERRAT, Marta ; SUNYER, Sílvia. (2009)), "Els nadius digitals i ALFIN: un repte per als diferents entorns bibliotecaris a l'Estat espanyol""

 

 Item: Revista de biblioteconomia i documentació,  Nº. 50,  págs. 32-46


 

RICART LLACH, Mònica (2009)  "Biblioteca Escolar: eines i recursos al servei de la comunitat educativa"  La competència informacional des de la biblioteca escolar.


Temes Clau, 1
3.    Associació Domira. Desembre, 2009; págs. 8-10

 


 

DURBAN ROCA, Glòria. (2008).  "Aprender a usar la información en la BE en Secundaria". Biblioteca escolar. PLEC. Proyeto de lectura para centros escolares [en líniea]. Servicio de Orientación de Lectura (SOL).

 

DURBAN ROCA, Glòria; GARCÍA GUERRERO, José. (2008) "Contribución de la biblioteca escolar al desarrollo de las competencias lectora e informacional".

Mi biblioteca, núm.13. Primavera 2008. p. 56-65.

 

 

DURBAN ROCA, Glòria. (2008) "La biblioteca escolar com a centre d'aprenentatge a l'educació secundària. L'experiència de l'Escola Tècnica Professional del Clot".

ARTICLES de didàctica de la llengua i la literatura, núm. 46 p.59-67.

 

BLASCO, Anna; Fuentes, Marta (2007). La competencia informacional i la biblioteca escolar en el nou marc educatiu  [en línia]. A   Programa de Biblioteca Escolar puntedu.  Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació.

 

DURBAN ROCA, Glòria. (2007). "Articulación de programas de educación en información desde la biblioteca escolar: aprender a investigar e informarse". 

En GARCIA GUERRERO, José (Dir.). La articulación de los recursos en el funcionamiento de la biblioteca escolar.

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación. Instituto Superior de Formación del Profesorado. Col. Aulas de Verano. Serie Humanidades, Madrid.


 

DURBAN ROCA, Glòria. (2006).  "Aprender a utilizar la información en la biblioteca escolar”.

Educación y Biblioteca, núm. 156. p. 60-62.


 

DURBAN ROCA, Glòria. (2005). "La colección documental de la biblioteca escolar. Una visión integradora de contenidos, formatos y soportes".

Educación y Biblioteca, núm. 148. p. 99-102.

  

 


MATERIALS DIDÁCTICS
 

DURBAN ROCA, Glòria. (2010). "Submergeix-te dins l'oceà de la informació".

Materials didàctics.  Guix Dos, núm. 162.


 

 

DURBAN ROCA, Glòria (2006).Tutorial del procés de cerca. Batxillerat.

 A   La biblioteca escolar com a eina educativa.

 

DURBAN ROCA, Glòria (2006). Com iniciar un treball de recerca. ESO / Batxillerat.”   A   La biblioteca escolar com a eina educativa: Itinerari formatiu –  ESO. Per arribar a ser un expert en informació .

També en castellà i gallec

 


 DISSENY DE CURSOS DE FORMACIÓ
 BLASCO, Anna;  FUENTES, Marta (cords.) (2008) Accés i ús de la informació. La competència informacional des de la Biblioteca escolar. Document de formació. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació.
 

 
BATLLE, Cristina; BLASCO, Anna; ESPUNY, Cinta; RICART, Mònica (2010) La Biblioteca escolar 2: La Competència Informacional des de la biblioteca escolarBarcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.

 

 
Comments