Pràctiques d'interés


 

 

Educació Primària


  PROJECTES D'INVESTIGACIÓ AULA-BIBLIOTECA

     Representen una molt bona pràctica de projectes d'investigació utilitzant els recursos de la biblioteca escolar. Podem aqui accedir als projectes, la proposta didactica i la seva corresponent justificació curricular. 
  ESO i Batxillerat

  PROPOSTES DIDÀCTIQUES

   
     Comments