Materials didàctics i tutorials


Educació Primària

 TUTORIALS D'AUTOAPRENENTATGE

  


 

 

 


 MATERIALS DIDÀCTICS


 


 


  •  BARÓ, Mònica ; MAÑÀ, Teresa (2000). Exploradors de biblioteques. Programa per conèixer la biblioteca i el seu funcionament (Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona).

  • ARELLANO YANGUAS, Villar (2001). Formar usuarios en la biblioteca . Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
 

Educació Secundària

 TUTORIALS D'AUTOAPRENENTATGE
 

Castellano   

  •   La película.  Documental de Rubén Llorach sobre l'experiència de fer el treball de recerca de Batxillerat. 
  • InForma't . Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques i Documentació.


 

                                                                            

 


 
  • Tutorial en cerca d'informació. Tutorial que familiaritza en el procés de cerca bibliogràfica així com amb els recursos que ofereixen les biblioteques de la Universitat de Barcelona.  Comments