Fonts secundàries

El coneixement sobre els documents i les fonts d'informació resulta necessari si es pretén que l’alumnat sigui capaç de seleccionar els recursos més adients segons les concrecions d’una necessitat informativa. Aquest coneixement  no forma part directa de la seqüència de cerca sinó que es tracta de continguts que es situen en paral·lel. És un coneixement útil, però, per a una localització més efectiva de la informació. Per això, resulta convenient familiaritzar-se amb ells abans de plantejar una estratègia de cerca. El coneixement sobre les fonts d'informació, per exemple, resulta molt convenient si es pretén que l’alumnat sigui capaç de seleccionar els recursos més adients segons les concrecions d’una necessitat informativa


Fonts d'informació amb contingut secundari

 Les fonts secundàries són documents que recopilen informació sobre les fonts primàries. Són fonts de referència que no ofereixen coneixements nous però faciliten l'accés a les fonts primàries.


Bibliografies

Recull de conjunt de publicacions referents a una categoria o tema. Són seleccions que resulten molt útils per saber què s’ha publicat sobre una temàtica concreta. Publiquen informació precisa i directa sobre els resultats originals de la investigació, període específic, tema, país…).  Sovint es publiquen sota el format de guies de lectura o bibliografia selectiva.

Per exemple,Catàlegs de biblioteques 

 

Son fonts descriptives dels documents que posseeix una biblioteca o un conjunt de biblioteques en diferents formats (llibres, revistes, CD, DVD, recursos electrònics...). El catàleg permet accedir a aquest recursos ja que remet a la localització física dels documents i informa de la seva disponibilitat.

Per exemple,

 • El catàleg de les biblioteques escolars puntedu és Epèrgam. (Biblioteca escolar Puntedu. Departament d’Educació)

 • A nivell de biblioteques públiques hi ha dos catàlegs col•lectius de que abasten tot el territori català:

  • Argus. Catàleg de les biblioteques públiques de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre. Departament de cultura.

  • Aladí. Catàleg col•lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Diputació de Barcelona.

 • A nivell de biblioteques universitàries:

  • CCUC. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya.
  • REBIUN. Catàleg Col·lectiu de les Universitats espanyoles.Bases de dades

 

Contenen informació que permet identificar els documents existents sobre un tema determinat d’acord amb el requeriment d’informació que ha fet l’usuari. Generalment són electròniques i faciliten accedir a la totalitat o parts del document emmagatzemat. Acostumen a ser especialitzades per temàtiques concretes i sovint tenen caràcter comercial.

Dins l’àmbit públic podem esmentar les bases de dades del Departament de Cultura.
Biblioteques digitalsS’utilitza el terme “biblioteca digital” per a designar el conjunt de col·leccions i recursos digitals que ofereix una organització.  Contenen elements que poden ser consultats en línia, sigui perquè estan digitalitzats o perquè ja tenen format electrònic d’origen. Els documents estan indexats amb algun sistema estàndard de catalogació (CDU, etc...)

Per exemple,


El terme “dipòsit digital” o  “
col·lecció digital” s’utilitza més aviat per a designar reculls de materials específics dispersos en diferents institucions científiques. Es confeccionen de forma col·laborativa i amb el suport d’alguna institució reconeguda.


Memòria Digital de Catalunya

Hispana Directori i recol·lector de col·leccions digitals realitzades per institucions espanyoles.  Està elaborat pel Ministerio de Cultura.

 

Comments