Instruments

x
Taules, pautes i mapes conceptuals continguts en aquesta web


Aquesta web conte diferents documents de suport per a l’aplicació de la competència informacional a l’aula. Per a facilitar la seva localització els presentem referenciats a sota, indicant la seva ubicació original i l’adreça directe per descarregar-los en pdf. Per obtenir-los en format manipulable (word), caldrà que us adreceu a cinfo.aula@gmail.com.


2. Competències 

· Competències LOE i competència informacional

·  Competències LOE segons el model de 3 fases.

4. Model 3 fases

·        Model de les 3 fases

 

 

 

1. Programació

Acivitats

·         Pauta per a la programació d'una actvitat basada en la c-info. >>Baixa

Continguts

·      Taula de  continguts específics per a l’Educació Primària>> Baixa

·        Taula de continguts específics  per a l’ESO >> Baixa

Avaluació

·         Criteris d’avaluació per a l’Educació Primària >> Baixa

·         Criteris d’avaluació per a l’ESO >> Baixa

 

3. Escenaris

BE+TIC. Currículum

·         Biblioteca escolar i TIC. Taula de continguts LOE per la c-info a PRIMÀRIA

·         Biblioteca escolar i TIC. Taula de continguts LOE per la c-info a l'ESO

 

1. guia CERCA

. ·   Taula Fase I c-info CERCA    graella horitzontal


1. guia CERCA


0. Activar cerca

·         ) Pautes cerca alumnat   (8 nivells de dificultat).  

1.    pauta-cerca_alum01.

2.    pauta-cerca_alum02.  

3.    pauta-cerca_alum03.

4.    pauta-cerca_alum04. 

5.     pauta-cerca_alum05. 

6.    pauta-cerca_alum06.

7.    pauta-cerca_alum07. 

8.     pauta-cerca_alum08.

 

1. guia CERCA 

1. Plantejament
2. Localització
3. Recuperació


Taules de Seqüenciació procés cerca a Primària

1.seqüenciació del procés de plantejament.
2. seqüenciació del procés de localització
3.
seqüenciació del procés de recuperacio
1. guia CERCA 

2. Localització


  1. map-font_info0
  2. map-font_info1
  3. map-font_info2
  4. map-font_info3. 
  5. map-font_info4
  6. map-font_info5
  7. map-Font info6.

 


4. EXEMPLES

Els ponts grans obres d’enginyeria

 

·         Exemple d'aplicació de la pauta de programació

·         Exemple d'aplicació de la pauta de cerca per a l'alumnat. (Dificultat 8).