CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Titulació
Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Competència general
Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Durada del cicle
2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:
 • 1.650 hores de formació a l’institut.
 • 350 hores de formació en centres de treball.
Horari del cicle
El primer curs acadèmic:
 • De dilluns a dijous: de 8:00h a 14:40h.
 • Divendres: de 8:00h a 13:40h.
El segon curs acadèmic:
 • De dimarts a divendres entre les 8:00h i les 14:40.
 • Els alumnes podran realitzar la formació en centres de treball dilluns tot el dia i les tardes de dimarts a divendres.
Pla d'estudis
Àmbit professional i de treball
 • Empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics.
 • Empreses de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.
Principals ocupacions i llocs de treball
 • Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Operador de sistemes.
Accés a estudis superiors
Aquesta titulació permet accedir a:
 • Batxillerat. Les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar.
 • Cicles formatius de grau superior, mitjançant la prova o el curs d'accés.
Empreses col·laboradores
Formem part part del programa Dreamspark, el que proporciona als estudiants accés gratuït al software de Microsoft per a finalitats d'aprenentatge:Microsoft
 • Sistemes Operatius Client: Windows 8, Windows 7, Windows XP...
 • Sistemes Operatius Servidors: Windows Server 2012, 2008, 2003...
 • Eines de desenvolupament: Visual Studio 2010, 2012...
 • Servidors: SQL Server 2012, Exchange Server 2010...
 • Aplicacions: Visio 2010, Project 2010, Access 2010...
A més som una acadèmia local CISCO (empresa líder en el sector de les comunicacions), el que ens permet utilitzar els materials de la Cisco Networking Academy:Cisco Networking Academy