Per què hi ha països pobres?

El passat dimecres 6-3-2019 el professor del CRM ( centre de recerca matemàtica) de la UAB  Victor Navas ens va fer una sessió de treball al nostre grup de 4TA per tal d'oferir-nos una resposta a aquesta pregunta:  Per què hi ha països pobres?
El treball ens va permetre treballar amb fraccions i proporcions amb un suport visual i manipulatiu donat que ens va permetre copsar de primera mà com es manifesten les desigualtats a nivell de: recursos/ territori, població i riquesa. Vam partir d'una base fraccionària que representava el conjunt del planeta (100) i sobre aquesta vam representar per continents i /o territoris significatius (Xina, Índia, ...) quina fracció  representava a nivell de recursos /territori, població i riquesa.
 Vam partir d'una base fraccionària que representava el conjunt del planeta (100) i sobre aquesta vam representar per continents i /o territoris significatius (Xina, Índia, ...) quina fracció  representava a nivell de recursos /territori, població i riquesa.
Va ser molt interessant i vam poder confirmar moltes de les idees que ja havíem apuntat a dins de la classe: les grans desigualtats a nivell econòmic, poblacional, de recursos, l'origen de les migracions actuals, ...