Les Unitats de Relleu

El relleu de Catalunya és força variat però predominen les muntanyes, tot i que també trobarem algunes planes.
Donant una ullada general a aquest relleu els geògrafs l'han estructurat en tres grans unitats que de nord a sud són les següents:
-Els Pirineus que a la vegada es divideixen en dues unitats: El Pirineu Axial i el Prepirineu.
-La Depressió Central.
-Les Serralades Costaneres o Litorals formades per dues serralades paral·leles a la costa, la Serralada Prelitoral i la Serralada Litoral; entremig de les dues queda la Depressió Prelitoral i vora la costa la Plana Litoral.

Comments